Cīravā suminās par atbalstu un ieguldījumu pagasta attīstībā

Latvijas 96 gadu jubilejas veltītajā pasākumā 15. novembrī Cīravā teiks paldies iedzīvotājiem par atbalstu un ieguldījumu pagasta attīstībā:

Dzērves pamatskolas un bērnu dārza „Pīlādzītis” skolotājai, Senioru ansambļa vadītājai LĀSMAI JŪRMALEI;

Cīravas Profesionālās vidusskolas skolotājām
ROTAI REBOKAI un SOLVITAI BUMBIEREI;

Cīravas pagasta tehniskajam darbiniekam
AIVARAM ATKALNAM

Sveiksim konkura” Sakoptākā sēta – 2014” nomināciju uzvarētājus:

Nominācija „Sakopta lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu” – „Spāģi” – Vīksniņu ģimene;

Nominācija „Sakopta lauku sēta – ģimenes dzīvesvieta”- „Krūkļi’’ – Roģu ģimene;

Nominācija „Noslēpumainākais ūdens” – „Saulītes” – Āfeldu ģimene;

Nominācija „Gaišākā aura” – „Sniedzes” – Trenmoru ģimene;

Nominācija „Skaistākais jaunums mūsu pagastā” – „Darvinieki”.

Specbalva „Viesmīlība un smaids” –

„Lauri”  -  Mucenieku ģimene;
„Madaras” – Dārziņu ģimene;

Specbalva „Rūķitis manā sētā” – „Dārznieki” – Bumbieru ģimene.

Pasākums Kultūras namā sāksies plkst.18, plkst.19 būs Lienes Šomases koncerts, bet pēc tam balle ar grupu "Piemare". Uz balli ieeja maksā divus eiro.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā