Akcentē Aizputes Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumus

Akcentējot audzēkņu sasniegumus konkursos, skolas plānveidīgu darbību un sadarbību ar dibinātāju, ekspertu komisija uz sešiem gadiem akreditējusi sitaminstrumentu spēles programmu Aizputes Mūzikas skolā, informē skolas direktore Arta Kangīzere.

Sitaminstrumentu spēle Aizputes Mūzikas skolā ir jaunākā mācību programma. Tā skolā tiek īstenota tikai trešo mācību gadu, piedāvājot audzēkņiem apgūt marimbas spēli.

25.februārī ekspertu komisija no Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, akreditēja šo mācību programmu uz 6 gadiem.

Otrais mācību semestris mūzikas skolai nesis jaunus sasniegumus konkursos. Skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi ik pavasari dodas uz Saldus Mūzikas skolas organizēto Kurzemes mūzikas skolu konkursu.

"Starp Kurzemes un Lietuvas mūzikas skolām arī šogad bijām godalgoto sarakstā. Konkurss norisinājās divas dienas. Tajā piedalījās ap 160 dalībnieku," klāsta A. Kangīzere.

Konkursā audzēknis Edgars Jānis Kārkliņš ieguva divas pirmās vietas – marimbas un saksofona spēlē. Marimbu audzēknis apgūst pedagoga Andra Ērgļa, bet saksofonu - skolotāja Gunta Simanoviča vadībā.

Savukārt otrās pakāpes diplomu marimbas spēlē saņēma Ēvalds Miks Kārkliņš.

Arī jaunai trompetists Kārlis Rozentāls pedagoga Jāņa Kuduma vadībā no konkursa atgriezās ar pirmās pakāpes diplomu. Bet Reinis Ausmanis - saņēma Atzinību.

Augstus rezultātus konkursā uzrādīja arī Ojāra Strunga audzēkņi eifonija spēlē Krišjānis Jermols (2. vieta) un Jānis Lasmanis (3. vieta). Audzēkņu koncertmeistare ir Inese Krūmiņa.

Savukārt februārī Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā notika Stīgu instrumentu spēles audzēkņu valsts konkursa otrā kārta. Tajā pedagoģes Dzintras Salmiņas audzēknis Kristofers Rolands Kangīzers ieguva trešo vietu. Viņš tika izvirzīts konkursa trešajai kārtai, kas Rīgā notiks 28.martā.

"Mūzikas skolā vijoļspēli mācos jau sesto gadu. Cītīgi trenējos karu dienu vismaz divas stundas. Pagaidām domāju, ka savu nākotni saistīšu ar mūziku," apgalvo Kristofers.

Viņš atzīst, ka pirms konkursa vienmēr esot neliels uztraukums, kas reizēm mazliet traucējot. Taču saņemtie diplomi un pateicības stimulē viņu sasniegt arvien labākus rezultātus.

“Kristofers šomēnes arī Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā ieguva 2. vietu vijoļspēlē," priecājas A. Kangīzere. Audzēkņa koncertmeistare ir Rinta Balode.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā