Aizputes pagastā taps jauna šautuve

Finansiālu atbalstu guvis mednieku biedrības "Kalnlauki" projekts "III kategorijas šautuves izveide Aizputes pagastā", kas tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā, un ko apstiprinājis Lauku atbalsta dienests, vēsta www.aizputesnovads.lv.

Projekts tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" laikā.

Projektu realizē mednieku biedrība "Kalnlauki" sadarbībā ar Latvijas mednieku savienības Dienvidkurzemes reģiona Aizputes nodaļu.

Projekta mērķis ir izveidot likumam atbilstošu III kategorijas šautuvi, kas nodrošinās šaušanas iespējas pa kustošu un nekustīgu mērķi dažādās distancēs 259 Aizputes novada medniekiem. Šautuves pakalpojumi treniņšaušanām un sacensību rīkošanai būs pieejami arī zemessargiem un jaunsargiem, kā arī citiem interesentiem.

Realizācijas vieta Aizputes pagasta "Skroderēnu grantskarjers".

Publiskais finansējums ir 16570,71 EUR.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā