Aizputes novads līdzēs Kuldīgai iegūt titulu "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027"

Aizputes novada dome kļūst par oficiālu sadarbības partneri Kuldīgai ceļā uz titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.

Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas statusu. Nosaukums tiek piešķirts pilsētai, un pieteikums tiek iesniegts pilsētas vārdā, bet programmas veidošanā tās drīkst iesaistīt savas apkārtējās teritorijas, informē Aizputes novada pašvaldība. 

Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa iegūšana neizbēgami ietekmē arī citu apkārtējo reģionu kultūrtelpas attīstību. Izvērtējot konkursa uzvaras gadījumā plānoto aktivitāšu apjomu un iespējas, Aizputes novadu kultūras vērtību kopību un teritoriālo blakus esamību, kas dotu iespēju palielināt nozīmīgas Kurzemes daļas kapacitāti un izpildes spēju, izveidojot kvalitatīvu, iekļaujošu kopīgas kultūrtelpas kultūras piedāvājumu, kas sevī ietver kultūrvēsturiskā mantojuma, ekoloģijas, mazpilsētu dzīvesziņas, izglītības un sabiedrības veselības jomas, Kuldīgas novada dome aicināja Aizputes novada domi kļūt par oficiālu sadarbības partneri Kuldīgas ceļā uz titula “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.  

Šodien, 12.martā, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis parakstīja nodomu protokolu par sadarbības projekta “Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” izstrādei un īstenošanai.

Aizpute, kā daļa no jaunā Dienvidkurzemes novada, būs arī sadarbības partneris Liepājai startējot “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.

Pievieno komentāru

Aizputē