Aizputes novadā uz atbalstu var pieteikties sporta jomas pārstāvji

Aizputes novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2021. gadā sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam.

Uz atbalstu var pretendēt Aizputes novadā dzīvesvietu deklarējuši vai Aizputes novadu pārstāvoši sportisti un Biedrību un nodibinājumu reģistrā  reģistrētie Aizputes novada sporta klubi un komandas, sporta pasākumu organizatori, kuri plāno organizēt sporta pasākumus Aizputes novada teritorijā, portālu "Rekurzeme" informē Aizputes novada sporta centra direktors Indulis Laškovs.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un individuālos sportistus, tādējādi veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās sporta aktivitātēs, kā arī popularizējot novadu Latvijā un pasaulē.

Aizputes novada domes Izglītības un Sporta komitejai adresēti pieteikumi līdz 2021. gada 15. janvāra pulksten 17 jāiesniedz Domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Ar konkursa nolikumu finansējuma saņemšanai var iepazīties Aizputes novada pašvaldības interneta mājaslapā.

Aizputes novada domes lēmumu un nolikumu skatīt šeit.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā