Aizputes novadā mācīsies un dalīsies pieredzē

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs Aizputē, Atmodas ielā 16, aprīlī turpina organizēt apmācības un seminārus. Trešdienās Aizputes vidusskolas datorklasē notiek datorgrafikas kursi,  pirmdienās un ceturtdienās Mūžizglītības centrā – angļu valodas kursi.

2. aprīlī pulksten 16 pašizaugsmes trenere Edīte Irbe vadīs nodarbību “Es zinu, ko vēlos un piepildu to. Mērķu veiksmīga definēšana un pašmotivācija”.

9. aprīlī pulksten 16 interesenti aicināti uz Aizputes novada nevalstisko organizāciju Informatīvo dienu. Biedrību aktīvisti dalīsies pieredzē par savu darbību un realizētajiem projektiem. Pieteikties līdz 7. aprīlim, piezvanot pa tālruni 63459145 vai rakstot uz e-pastu: biruta@aizpute.lv.  10.,14.,17.un 21.aprīlī Aizputes pilsētas bibliotēkā notiks apmācības “Teorētiskās un praktiskās iemaņas darbā ar datoru un internetu”.
 
16. aprīlī pulksten 16 tikšanās ar radošās telpas “Ideju bode” vadītāju Kristu Kalnarāju. Sarunas tēma – “Radošās spējas un inovatīva darbība – pārmaiņu un panākumu veicinātāji”. Vēlams iepriekš pieteikties.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā