Aizputes novadā aicina uz labdarības lielkoncertu

Sestdien pulksten 12 kultūras namā labdarības akcijas "No sirds uz sirdi" laikā Aizputes novada pašdarbības kolektīvu labdarības lielkoncerts, amatnieku darinājumu Ziemassvētku gadatirgus.

Aizputes kultūras namā koncertēs lieli un mazi Aizputes novada amatiermākslas kolektīvi. Piecu stundu garumā skanēs dziesmas, dzejas, rībēs deju soļi. Koncertā piedalīsies kolektīvi no Cīravas, Kazdangas, Kalvenes, Apriķiem, Dzērves un Aizputes.

Sestdien pulksten 17 kultūras nama laukumā Aizputes novada Ziemassvētku egles iedegšana "Dedzi spoži, dedzi gaiši".

Kalvenē
Piektdien pulksten 16 pie pagasta pārvaldes svētku egles iedegšana. Piedalīsies kultūras nama dramatiskais kolektīvs, folkloras kopa un viesi no Aizputes mūzikas skolas.

Kazdangā
Piektdien pulksten 15 pie kultūras centra egles iedegšana.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā