Aizputes novadā aicina pieteikt Gada čaklākos novadniekus

18.novembrī – Valsts svētku svinīgā pasākumā tiks pasniegti Aizputes novada domes apbalvojumi.

Dome ir iedibinājusi šādus apbalvojumus:

"Aizputes novada domes Atzinības raksts", lai izteiktu novada pašvaldības atzinību fiziskām un juridiskām personām par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu Aizputes novada labā.

"Aizputes novada domes Goda raksts", lai izteiktu pašvaldības pateicību par sasniegumiem dažādās nozarēs un par nozīmīgu ieguldījumu Aizputes novada attīstībā, veicinot Aizputes novada pozitīva tēla veidošanu Latvijas Republikā, Baltijā, Eiropā, pasaulē.

"Aizputes novada Goda novadnieks" ir augstākais Domes apbalvojums, kas tiek dibināts, lai iemūžinātu fiziskas personas vārdu Aizputes novada vēsturē.

Šos apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā par pretendentu jāsniedz šādas ziņas:

Fiziskai personai:
Personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās;
Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina piešķirt apbalvojumu.

Juridiskai personai:
Pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese;
Darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina piešķirt apbalvojumu.

Iesniegumus līdz 2014.gada 13.oktobrim var iesniegt gan Aizputes novada domē, 18.kabinetā, gan iemest ierosinājumu kastītē (1.stāvā), gan pagastu pārvaldēs.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā