Aizputes mākslas skolā būs vecāku līdzmaksājumi

Šogad  noteikti vecāku līdzmaksājumi Aizputes mākslas skolā, jo ievērojami samazināta valsts mērķdotācija.

Par viena audzēkņa izglītošanos vecākiem būs jāmaksā 2,50 lati mēnesī. Ja skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes, tad maksājums par katru audzēkni būs divi lati mēnesī.

No vecāku līdzdalības maksas būs atbrīvotas maznodrošinātās ģimenes, lēmuši Aizputes novada domes deputāti. Līdzmaksājumi šogad būs arī Aizputes mūzikas skolā.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā