Aizputē rīkos projektu konkursu

Aizputes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām, kura laikā tās var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai, informē Attīstības nodaļas vadītāja Gita Sedola.

Izvērtējot iepriekšējā gada aktivitātes par šī konkursa norisi un saņemtās atskaites, pašvaldība ir guvusi pārliecību, ka šāds konkurss ir nepieciešams arī turpmāk. Daudzām organizācijām tā ir iespēja gan īstenot aktivitātes un piesaistīt finansējumu, gan praktiski mācīties projektu īstenošanu.

Projekta mērķis: Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu projektu un pasākumu īstenošanu Aizputes novadā, tā veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2015.gada 7.aprīļa līdz 2015. gada 30.aprīlim. Ar 2015.gada NVO projekta konkursa nolikumu var iepazīties novada mājaslapā.

Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektiem 2015.gadā.

Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni  63459145, vai rakstot uz e-pastu gita@aizpute.lv, vai vēršoties personīgi Aizputes novada domes Attīstības nodaļā, Atmodas ielā 22, Aizputē, 16.kab.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā