Aizputē pašdarbības kolektīviem saspringts un atbildīgs darbs posms

Šobrīd spraigs un atbildīgs darba posms ir Aizputes novada dziedātājiem - vokālajiem ansambļiem, dejotājiem, pūtēju orķestrim „Kazdanga”, Aizputes TT aktieriem, jo jau marta mēnesī kolektīvi stāsies profesionālas žūrijas priekšā.

1.martā Durbes KN notiks Liepājas apriņķa vokālo ansambļu skate. Skatē tiks pārstāvēti sieviešu, vīru, jauktie vokālie ansambļi. Aizputes novadu skatē pārstāvēs četri vokālie kolektīvi – Aizputes KN vīru vokālais ansamblis „Kurši”, vadītāja Vineta Snipke, Kalvenes KN sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, vadītāja Daiga Ozola, Kalvenes KN sieviešu kvartets, vadītāja Daiga Ozola, Cīravas KN senioru vokālais ansamblis ”Priekā”, vadītāja Lāsma Jūrmale.

1. martā Aizputes KN Aizputes TT, režisore Karmena Austruma,  ar izrādi E. Vulfs „Lielais vinnests” piedalās amatierteātru reģionālajā skatē „Gada izrāde 2014.”.

21. martā Nīcas KN notiks Liepājas deju apriņķa deju skate, kurā piedalīsies Aizputes KN VPDK ”Kurzemnieks”, vadītāja Inta Rudzīte, senioru deju kolektīvs „Misiņš”, vadītāja Inta Rudzīte.

28.,29. martā Cēsīs notiks III starptautiskais pūtēju orķestru konkurss BALTIC OPEN, kurā piedalīsies Kazdangas pūtēju orķestris „Kazdanga”, diriģents Guntis Simanovičs.Savukārt aprīlī, savu dziedātprasmi žūrijas vērtējumam nodos Liepājas apriņķa jauktie, sieviešu un vīru kori.

19. aprīlī Liepājas 1. Ģimnāzijā notiks Liepājas koru apriņķa koru skate, kurā piedalīsies Aizputes KN jauktais koris ”Kurzeme”, diriģente Vineta Snipke, Cīravas jauktais koris, diriģente Sintija Pīrāga, Kazdangas jauktais koris, diriģents Artis Ābele.

Novēlu mūsu pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, vadītājiem - lai dziedātājiem skanīgas balsis, dejotājiem raits solis, orķestrantiem drošs tonis – visiem lai priekā mirdzošas acis un labi rezultāti! Lai Jūsos vienmēr saglabājās tā uguntiņa, ar kuru Jūs savās dejās, dziesmās, rotaļās aizdedziniet daudzu skatītāju sirdis un, lai tā no jauna sauc Jūs kopā sadoties rokās.

Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte


 

Pievieno komentāru

Aizputes novadā