Aizputē atsāk labiekārtot peldētavu

Ir atsākušies būvniecības darbi Aizputes peldētavā ar divu laipu rekonstrukciju, kā arī pakāpeniski notiek zemes sagatavošanas darbi stāvlaukumam, peldzonai un atpūtas zonai, vēstīts novada mājaslapā.

Projekts paredz šādas darbības: stāvlaukuma paplašināšana, divu laipu rekonstrukcija, laivu nolaišanas vietu un ģērbtuvju izbūve, soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana, telšu laukumu izveidošana, bērnu rotaļu laukuma zonas izveidošana, sporta aktivitāšu zonas izveide, atpūtas vietas izveidošana ar nojumi, piknika galdiem un grila vietu. Tehnisko projektu izstrādāja SIA "Gartens".

Būvniecības darbus veic SIA "Skorpions VS", būvuzraudzību veic Uldis Cērps, objekta autoruzraudzību veic SIA "Gartens". Projekta kopsumma sastāda aptuveni 72 500 EUR, no tiem ELFLA finansējums sastāda 17 851,92 EUR.

Projektu plānots pabeigt maijā.

Projekts "Aktīvās atpūtas vietas izveidošana un aprīkošana pie Lažas ūdenskrātuves Aizputē" tiek īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" laikā, kas tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā un ko apstiprinājusi Lauku atbalsta dienests.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā