Aizputē aicina darbā sociālo darbinieku

Aizputes novada dome Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Speciālistu piesaiste Aizputes novada kapacitātes stiprināšanai" laikā aicina darbā sociālo darbinieku, vēsta novada mājaslapa.

Darba līgums tiks slēgts uz noteiktu laiku (18 mēnešiem), no kuriem 12 mēnešus būs viena pilna slodze, bet uz pārējiem sešiem mēnešiem slodze un atalgojums var tikt pārskatīts.

Galvenie pienākumi:

Vadīt sociālo gadījumu sadarbībā ar klientu, piesaistot nepieciešamos resursus;

Prast pielietot atbilstošas sociālā darba teorijas un metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā, lai identificētu, definētu sociālo problēmu un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu;

Analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas, pārstāvēt klienta tiesības;

Aizstāvēt atsevišķu klientu grupas intereses pašvaldībā, iesaistot šīs klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā;

Veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, lai iegūtu visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas dinamiku;

Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, ar sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām par sociālās palīdzības jautājumu risināšanu un sniegšanu.

Prasības: atbilstoša izglītība, kas iegūta akreditētā augstskolā un attiecīgā profesionālā kvalifikācija – sociālais darbinieks un kā priekšrocība - vismaz viena gada darba pieredze.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā