Aicina uz grāmatas "Kazdangas parks un tā Dieviņš" atvēršanas svētkiem

Ar jauniem papildinājumiem un fotogrāfijām lasītājus priecēs atkārtotais izdevums grāmatai “Kazdangas parks un tā Dieviņš”. “Tā ir grāmata par patiesu cilvēku un viņa darbu, par Kazdangu, kazdandzniekiem un tiem, kuru sirdis ir ielaidušas saknes šajā vietā un ar to ir saauguši,” akcentē Kazdangas Tūrisma informācijas centra vadītāja Māra Tīmane. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 7.februārī pulksten 14 Kazdangas pilī.

2008. gada vasarā kazdandznieki pirmo reizi atvēra grāmatu “Kazdangas parks un tā Dieviņš”. Tā veltīta pedagoga, Kazdangas parka pētnieka un Latvijas patriota Jāņa  Mežsētas piemiņai. Grāmatai ir divas daļas: pirmā – zinātniska, ko rakstījis J. Mežsēta par Kazdangas parku, tās kokiem un augu pētījumiem, otrā – viņa dzīvesbiedres Elzas Mežsētas un Alfrēda Lejas stāstījums par skolotāju, parku un Kazdangu. Grāmatai ir trīs autori. Atkārtotā izdevuma metiens – 300 eksemplāru.

Pirmo reizi grāmata pie lasītājiem nonāca ar Kazdangas pagasta pārvaldes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Toreiz tā tika izdota 205 eksemplāros. “Ir pagājuši pieci gadi kopš tā brīža, un nu grāmata atkal mēro ceļu pie lasītājiem. Pa šo laiku ir risinājušies dažādi notikumi un parkā ir notikušas dažādas pārmaiņas. Tāpēc atkārtotais izdevums ir papildināts, iekļautas arī jaunas fotogrāfijas,” pastāsta M. Tīmane. 

Grāmatas līdzautors A. Leja stāsta, ka grāmatu izdot atkārtoti rosinājuši interesenti. “Pirmā tirāža bija niecīga. Pēc to krājumu izsīkšanas ļaudis tupināja interesēties par iespējām to iegūt. Sevišķi lielu interesi par grāmatu izrādījuši tie, kuri ir saistīti ar parkiem un dabas retumiem. Sabiedrības intereses mudināts, nolēmu grāmatu izdot atkārtoti. Turklāt pa šiem gadiem Kazdangas parkā daudz kas ir pārvērties. Pārmaiņas esmu atspoguļojis atkārtotajā, papildinātajā grāmatā,” stāsta A. Leja.   

Atkārtotā izdevuma izdošanai tūkstoti latu ziedojis Kazdangas tehnikuma absolvents, J. Mežsētas audzēknis Jānis Blūms. “Viņš bija manas grupas audzinātājs Kazdangas tehnikumā. Otru tik labu cilvēku savā mūžā neesmu saticis. Viņa cilvēkmīlestība, attiecības ar dabu un apkārtējo vidi ir neaprakstāma,” dalās atmiņās J. Blūms.

“Kazdandznieki skolotāju atceras ar lielu sirsnību, kā ļoti gaišu cilvēku. Viņam par katru parka koku bijis stāsts, un dzejnieks Imants Ziedonis savā “Kurzemītē” viņu nodēvējis par parka Dieviņu. Grāmatas pirmajā daļā ir atspoguļots skolotāja redzējums par Kazdangas parku un liepām, par līdzcilvēkiem un notikumiem,” paskaidro M. Tīmane. 

Pievieno komentāru

Aizputes novadā