ABONĒ ''KURSAS LAIKU'' UN LAIMĒ!

SIA ''Reģionu Mediji'' organizētās 2017. gada abonēšanas akcijas ''Abonē laikrakstu "Kursas Laiks" un laimē'' noteikumi

1. Loterijas organizators

SIA ''Reģionu Mediji'', reģistrācijas Nr. 50103305231, juridiskā adrese: Andrejostas iela 2, Rīga, LV-1045.

2. Loterijas norises vieta

Liepājas un  Grobiņas pilsētas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Pāvilostas, Vaiņodes, Durbes un Aizputes novadi

Lai piedalītos izlozē, laikrakstu iespējams abonēt laikraksta ''Kursas Laiks'' redakcijā Graudu iela 43a, Liepāja, LV-3401, internetā, vai jebkurā VAS “Latvijas Pasts” nodaļā.

3. Loterijas norises laiks

Loterijas sākuma datums: 2017. gada 12. janvāris, loterijas beigu datums: 2017. gada 16. februāris.

4. Laimestu fonds

     4.1. Kopīgajā laimestu fondā ir  2 balvas:

- 1 gab. SIA ''Rehabilitācijas centrs Līgatne'' 5 dienu rehabilitācijas kurss – balvas vērtība – 148.85 EUR,

- 1 gab. SIA ''Rehabilitācijas centrs Līgatne'' dāvanu karte – balvas vērtība – 70.00 EUR;

     4.2. Balvu fonda kopējā vērtība: EUR 218,84

     4.3. Laimesta ieguvējam tiek piešķirta viena no  2 balvām:

- abonējot laikrakstu ''Kursas Laiks'' līdz 2017. gada 31. janvārim vismaz uz 6 (sešiem) mēnešiem: balva – SIA ''Rehabilitācijas centrs Līgatne'' dāvanu karte 70.00 EUR vērtībā;

- abonējot laikrakstu ''Kursas Laiks'' līdz 2017. gada 31. janvārim uz 12 (divpadsmit) mēnešiem: galvenā balva – 5 (piecu) dienu apmaksāta rehabilitācijas kūre SIA ''Rehabilitācijas centrs Līgatne'' 148.85 EUR vērtībā.

4.4. SIA ''Reģionu Mediji'' garantē, ka balvas ieguvējs saņems balvā katrs vienu no 2 balvām, kas minētas 4.3. punktā

      4.5. Akcijas dalībnieku izredzes laimēt:

- galveno balvu ( 5 dienu rehabilitācijas kūre centrā ''Līgatne'' 148.85 EUR vērtībā) - 1: 600 (tikai 12 mēnešu abonenti)

- balvu (dāvanu karte 70.00 EUR vērtībā) - 1:600 (tikai 6 mēnešu abonenti)

  5. Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Akcijas mehānisms

5.1.1. Abonē laikrakstu "Kursas Laiks" 2017. gadam vismaz uz  6 (sešiem) vai 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz 2017. gada 31. janvārim.

5.1.2. Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijā Graudu iela 43a, Liepāja, LV-3401, jebkurā VAS ''Latvijas Pasts'' nodaļā, internetā.

       5.1.3. Samaksā abonementa rēķinu līdz 2017. gada  10. februārim.

5.1.4. Lai piedalītos akcijas izlozē, akcijas dalībniekam jāizpilda visi 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad akcijas dalībnieks izlozē nepiedalās.

     5.2. Sagatavošanās izlozei un izlozes norise

5.2.1. Pēc 2017. gada 31. janvāra SIA ''Reģionu Mediji'' Klientu serviss apkopos un pārbaudīs datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.

5.2.2. Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 5.1.1. punktā norādītajiem noteikumiem , tiks apkopota Microsoft Office Excell failā.

        5.2.3. Balvas tiks izlozētas laikraksta ''Kursas Laiks'' redakcijā (Graudu iela 43a, Liepāja, LV-3401) 2017. gada 14.februārī. plkst. 12.00.

     5.3. Akcijas uzvarētāju apzināšana un balvu izsniegšana

5.3.1. Akcijas loterijas uzvarētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā „Kursas Laiks“ un portālā www.rekurzeme.lv  2017. gada 16. februārī.

5.3.2. Laimestus varēs saņemt laikraksta ''Kursas Laiks" redakcijā Graudu iela 43a, Liepāja, LV-3401 līdz 2017. gada 3. martam, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

5.3.3. Laimējušām personām SIA ''Reģionu Mediji'' izsniegs katram pa vienai balvai, kuras aprakstītas 4.3. punktā.

5.3.4. SIA ''Reģionu Mediji'' garantē, ka akcijā laimējušās personas saņems akcijā paredzēto balvu.

5.3.5. Papildu izmaksas akcijas loterijas dalībniekiem nebūs.

5.4. SIA ''Reģionu Mediji'' darbinieki šajā rīkotajā akcijā nedrīkst piedalīties. Ja tiek konstatēts, ka akcijā piedalījušies iepriekš minētie darbinieki, tad balvu ieguvēji tiek pārlozēti LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (IAUI) inspektora klātbūtnē izlozes dienā.

5.5. Pretenziju gadījumā akcijas dalībnieks var vērsties SIA ''Reģionu Mediji'' Rīgā, Andrejostas iela 2, līdz 2017. gada 28. februārim. Pretenzijas tiks izskatītas to saņemšanas kārtībā vienas nedēļas laikā no to saņemšanas brīža.

      5.6. Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta "Kursas Laiks" redakcijā un portālā www.rekurzeme.lv.           

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas