Tiem, kuri plāno studēt datorzinības vai IT, ir iespēja tikt pie stipendijas

Vēl līdz nākamajai piektdienai, 15. maijam, topošie datorzinību un Informāciju Tehnoloģiju (IT) studenti var pieteikties uzņēmuma "DPA" 2009./10.studiju gada stipendijām.Stipendijām var pieteikties Latvijas vispārizglītojošo vidusskolu 12.klašu skolēni, aizpildot pieteikumu mājaslapā www.dpa.lv/stipendija

Stipendiju mērķis ir veicināt jauniešu interesi par IT un datorzinātnēm, motivēt un finansiāli atbalstīt spējīgākos vidusskolu absolventus izvēlēties studijas tieši datorzinību un IT programmās, klāsta Aiga Irmeja, "DPA" mārketinga komunikāciju vadītāja.

Jauniešu pienākums ir sekmīgi un laikus nokārtot visas augstskolas prasības, kā arī semestru beigās iesniegt atskaiti par sekmēm un paveikto.

Pretendentu atlase notiks 3 kārtās: 1.kārta – elektronisko pieteikumu atlase, 2.kārtā notiks iesniegto eseju un dokumentu atlase, bet 3.kārtā pretendenta saruna ar konkursa komisiju.

Galvenie kritēriji, vērtējot pretendentu pieteikumus, būs līdzšinējās sekmes un sasniegumi, ārpusskolas intereses un motivācija, kādēļ viņš vai viņa vēlās studēt datorzinātnes.

2009./10.studiju gadam tiks piešķirtas 10 stipendijas: 2 pretendentiem no katra Latvijas reģiona – Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales.

Stipendija – simt latu mēnesī – tiks izmaksāta no septembra līdz jūnijam, ja stipendiāts būs iestājies kādā no nolikumā minētajām studiju programmām, budžeta grupā Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Vidzemes Augstskolā, Rēzeknes augstskolā, Daugavpils universitātē, Liepājas Universitātē vai Ventspils augstskolā.

"DPA" ir viens no vadošajiem IT nozares dalībniekiem, kas saviem klientiem sniedz risinājumus IT infrastruktūras, uzņēmuma pārvaldības un darbinieku kopdarbības jomās Latvijā, Lietuvā un Ukrainā.

UZZIŅAI
2008./09.studiju gadā DPA stipendiju saņēma 3 puiši no Kurzemes:

Jānis Judvaitis - Priekules vidusskolas absolvents, Latvijas Universitātes "Datorzinātnes" studiju programmas 1.kursa students

Gints Strazdiņš - Jaunpils vidusskolas absolvents, Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un datortehnikas studiju programmas 1.kursa students

Matīss Rikters - Tukuma Raiņa ģimnāzijas absolvents , Latvijas Universitātes "Datorzinātnes" studiju programmas 1.kursa students

Pievieno komentāru

Sports