Liepājā tiks atklāta specializēta mākslas vingrošana zāle

Sestdien, 16. decembrī, pulksten 13 tiks svinīgi atklātas Liepājas Kompleksās sporta skolas uz 5 gadiem nomātās telpas, kā arī Latvijā vienīgā specializētā mākslas vingrošanas zāle. Svinīgā atklāšanas pasākuma ietvaros paredzēti īpaši gatavoti priekšnesumi, Liepājas pilsētas Domes pārstāvju uzrunas un tikšanās ar vecākiem, treneriem.

Sakārtotajās treniņu telpās, kas izvietotas Siļķu ielā 26a, Liepājā, paredzēts īstenot akreditētu mākslas vingrošanas programmu un nodrošināt mākslas vingrošanas mācību – treniņu procesu vairāk kā 100 dažāda vecuma mākslas vingrotājiem, informē Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes ārējo sakaru speciālists Mārtiņš Kirma.

“Ar šādas bāzes izveidi tiek novērtēts līdz šim mākslas vingrošanā sasniegtais, kā arī ielikti pamati izaugsmei un straujai attīstībai nākotnē,” norāda Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.
Arī Liepājas Kompleksās sporta skolas mākslas vingrošanas trenere Tatjana Ņikitina pozitīvi vērtē noslēgto nomas līgumu un iespēju uzsākt regulāras nodarbības jaunajās telpās. “Liels pluss, ka šeit vienuviet varēsim izvietot mākslas vingrošanas inventāru. Tas padarīs Liepājas Kompleksā sporta skolas mākslas vingrošanas darbu efektīvāku un ērtāk pieejamu pilsētas iedzīvotājiem,” komentē T.Ņikitina.

Liepājas Kompleksajā sporta skolā izaudzinātas piecas Latvijas čempiones mākslas vingrošanā, kuras ir vairākkārtējas starptautisko turnīru uzvarētājas un godalgoto vietu ieguvējas, kā arī daudzu Pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieces.

Liepājas Kompleksā sporta skolā jau ilgāku laiku bija aktuāls jautājums par telpu nepieciešamību mākslas vingrošanai un tā specifiskā inventāra izvietošanai.

Līdz šim Liepājas Kompleksā sporta skola izmantoja Liepājas 7.vidusskolas telpas Celmu ielā 6, Liepājā, kur iespēju robežās nodrošināja mākslas vingrošanas nodarbības. Tomēr ņemot vērā šo telpu tehnisko stāvokli un piemērotību sporta nodarbību funkciju veikšanai, nodarbību laiks bija pārāk īss, lai plānotu sporta skolas mākslas vingrošanas nodarbības ilgtermiņā un nodrošinātu pilnvērtīgu skolas funkcijas veikšanu, inventāra izvietošanu atbilstoši nodarbību specifikai.

Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes iepirkuma komisija 2017.gada 18.jūlijā apstiprināja iepirkuma “Nekustamā īpašuma noma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” vajadzībām” nolikumu un tā tehnisko specifikāciju, nomas līgumu un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas programmu.

Konkursa nolikuma rezultātā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola” noslēdza līgumu par telpu – divu sporta zāļu nomu 805 m2 platībā, lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sporta skolas mākslas vingrošanas nepieciešamā specifiskā inventāra pienācīgu uzturēšanu un izvietošanu, kas atbilstu normatīvo aktu prasībām publiskām ēkām.

Pievieno komentāru

Sports