Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" attīstās, aktīvi izmantojot Eiropas sociālā fonda atbalstu

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" ar svinīgu pasākumu noslēdza 2011.gada 1.jūlijā uzsāktā Eiropas sociālā fonda projekta "Esošo pakalpojumu pilnveidošana un jauna attīstīšana darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC "Kurzeme" filiālēs" īstenošanu.

Projekts ilga 18 mēnešus un tā kopējais budžets veidoja Ls 92128. Projekta mērķis bija VSAC "Kurzeme" esošā sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana un jauna, integratīva un alternatīva pakalpojuma "Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem" ieviešana.

Pateicoties projektam, VSAC "Kurzeme" filiālē "Iļģi" ir ieviests jauns sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem". Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu tām ģimenēm, kuru aprūpē ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Ģimene uz noteiktu laiku var atvest savu aprūpējamo un atstāt to profesionāļu uzraudzībā. Šim cilvēkam tiks sniegti ne tikai aprūpes, bet arī sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Papildus informāciju par pakalpojuma saņemšanas iespējām var iegūt www.vsac-kurzeme.lv mājaslapā vai zvanot uz VSAC "Kurzeme" informatīvo tālruni 63491118.

Projekta ietvaros tika izstrādāta virkne metodiku un sociālās rehabilitācijas programmu darbam ar dažādām mērķa grupām, VSAC "Kurzeme" speciālisti saņēma apmācības un supervīzijas, 35 VSAC "Kurzeme" klienti apguva darba prasmes piecās specialitātēs – floristika, rokdarbi, ēst gatavošana, kokapstrāde un dārzkopība.

Projekta rezultāti ir būtisks turpinājums iesāktajam darbam infrastruktūras sakārtošanas pasākumiem VSAC "Kurzeme" filiālēs, dodot nepieciešamo atbalstu pilnvērtīgai infrastruktūras izmantošanai sociālo riska grupu integrācijas procesa veicināšanā.

Pievieno komentāru

Reklāmraksti