Turpinās uzņemšana Vaiņodes vidusskolas 10. klasē

Vaiņodes vidusskola aicina pamatskolu absolventus iegūt vidējo izglītību un piedāvā plašas interešu izglītības iespējas.


VAIŅODES VIDUSSKOLA

e-pasts: vvskola@inbox.lv

63464426, 63464387, 29188434

TURPINĀS UZŅEMŠANA VAIŅODES VIDUSSKOLAS 10. KLASĒ.

PIEDĀVĀJAM:

·   vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,

·   daudzveidīgu interešu izglītību, darbojoties

-          korī,

-          tautas deju kolektīvā,

-          skatuves runas nodarbībās,

-          debašu organizācijā “Quo Tu domā?” (8.–12. klases skolēniem),

·   treniņus Liepājas rajona Sporta skolas handbola grupās zēniem un meitenēm un futbola grupās,

·   iespēju iegūt autovadītāja B kategorijas tiesības.

Vidusskolēniem ir iespēja apgūt padziļināti mācību priekšmetus (pēc skolēnu pieprasījuma) un tiek piedāvāti izvēles priekšmeti:

·   mājsaimniecība meitenēm un zēniem,

·   ģeogrāfija,

·   veselības mācība,

·   trešā svešvaloda (vācu),

·   ekonomika,

·   jaunsardzes nodarbības (militārās zināšanas, izdzīvošanas māksla, topogrāfija, dzīvošana nometnēs, pārgājieni, ekskursijas u.c.).

Beidzot vidusskolu, skolēni iegūst jaunsargu 4. līmeņa sertifikātu, kas dod priekšrocības, stājoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, dienestā NBS.

·    Skola aicina mācīties eksternus – 10., 11., 12. klasē (pašizglītības ceļā sagatavoties vidējās izglītības iegūšanai).

·    Skolēniem no tālākajām vietām tiek nodrošināts transports.

·    Mācību laikā ir iespēja dzīvot Vaiņodē.

Skolas mājaslapawww.vvskola.lv.

Reklāmraksti