Kādai informācijai jābūt cirsmu pirkšanas līgumā?

Internetā netrūkst uzņēmumu, kas pērk cirsmas, tāpēc, no vienas puses, šķiet, ka cirsmu pārdošana ir viegls darbiņš, taču nereti gadās tā, ka nekorekta līguma sekas var atklāties tikai pēc darījuma slēgšanas. Bet, protams, sāksim jau ar to, ka līgumam jābūt obligātam, un bez tā nekādi cirsmas pārdošanas darbi nav pieļaujami, lai arī cik uzticams jums šķistu cirsmas pircējs.


Uzņēmums MRS Vidzeme, kas ar cirsmu pirkšanu nodarbojas visās Baltijas valstīs jau kopš 1991. gada, iesaka pārbaudīt, vai jūsu darījuma līgumā ir iekļauta šāda informācija:

•    īpašuma kadastra numurs un cita informācija, kas konkrēti norāda, kas ir līguma priekšmets – proti, cirsmas. Šī informācija var būt iekļauta pašā līgumā, norādot cirmsas atrašanās vietu ar visu nogabala un kvartāla numuru, cirtes platību un veidu. Te jāiekļauj arī informācija par pārdodamās koksnes apjomu, tāpat arī nepieciešams norādīt ciršanas apliecinājuma sērijas numuru un termiņu. Ja cirsmas ir vairākas, tad ērtības nolūkos sarakstu ar detalizētu informāciju par cirsmas pārdošanas datiem iekļauj līguma pielikumā.

•    Līgumā, protams, jābūt atrunātai arī cirsmu cenai, un ideālā gadījumā līgumā parādās gan cirsmas pārdošanas cena, gan faktiskā summa, ko cirsmas pārdevējs saņems uz rokas, jo, ja esat privātpersona, kas pārdod cirsmu, tad nodokļus par šo darījumu pircējs ietur no pārdošanas summas.

•    Sadaļā par cirsmas pārdošanu noteikti jābūt minētam, kādā veidā (ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā) un cik ilgā laikā tiks veikta samaksa par cirsmas pirkšanu. Daudzas firmas sola tūlītēju samaksu un tas, protams, dod lielāku sirdsmieru cirsmas pārdevējam, taču formalitāšu dēļ šis termiņš var būt arī dažu dienu jautājums, taču ne vairāk.

•    Lai pēcāk nerastos konflikti, līgumā jābūt punktam par to, ka cirsmas pārdevējs apliecina, ka cirsmas pārdošanas brīdī tā nav ne ieķīlāta, ne atvasināta, ne arī atrodas kādas tiesvedības viduspunktā. Savukārt pārdevēja interesēs jāiekļauj punkts, ka cirsmas pircējs ar līguma parakstīšanu apstiprina, ka viņš zina cirsmas robežas, koksnes izvešanas kārtību, kā arī tās reālo stāvokli un kvalitāti.

•    Cirsmas pārdevēja interesēs vajadzētu iekļaut punktu, ka cirsmas pircējam ir pienākums atļaut pārdevējam apsekot cirsmas teritoriju tās apstrādes laikā.

•    Cirsmas pārdošanas gadījumā, ja cirsma atrodas vietā, kur piekļūšanai jāizmanto citiem piederošas teritorijas vai ceļi, tieši pārdevēja pienākums ir iegūt atļaujas no trešajām personām, lai cirsmas izstrādes laikā pircējs varētu lietot šo ceļu vai šķērsot citiem piederošas teritorijas.

Reklāmraksti