Galvenie darba aizsardzības pamatprincipi un kā novērst darba vides riskus.

Darba aizsardzība ir dažādi pasākumi, kuri tiek veikti, lai novērstu risku, kas saistīts  ar darbinieku dzīvību, veselību un drošību. Tie ir obligāti un regulāri jāpilda visos uzņēmumos. Saskaņā ar MK noteikumiem, katram darba devējam ir pienākums nodošināt drošus darba apstākļus ikvienam darbiniekam, kā arī regulāri veikt darba vides sakārtošanu, atbilstoši MK noteikumiem.

Ikdienā ikviens nodarbinātais saskarās ar dažādiem darba vides riskiem, kurus var novērst pildot darba aizsardzības pasākumus.

10 lietas par darba aizsardzību, kas jāzin ikvienam.

Ievērojot darba aizsardzības prasības darba vietā, Tu vari samazināt nelaimes gadījumu risku un novērst arodslimības. Tāpēc atceries vienkāršas un saprotamas lietas:

•    Tev ir tiesības pieprasīt darba devējam, lai darba vide būtu droša un tiktu novērsti darba vides riska cēloņi.
•    Pārvietojies darba vietā lēni un apdomīgi, neskrien, nelec.
•    Darba vides teritorijā uzmanies no braucošiem transportlīdzekļiem, kustīgiem iekārtu mezgliem.
•    Ievēro piesardzību, strādājot ar elektroiekārtām, nepieskaries kailiem elektrības vadiem.
•    Vienmēr lieto atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, kur tas nepieciešams.
•    Ievēro tīrību un kārtību savā darba vietā.
•    Rūpējies par savu veselību, regulāri izej obligāto veselības pārbaudi.
•    Esi laipns un pieklājīgs pret saviem darba kolēģiem.
•    Par darba prasību pārkāpšanu sodi ir lieli un tas neatbrīvo no pienākumu pildīšanas.
•    Vienmēr atcerieties latviešu tautas izteicienu: “Sargi sevi pats un arī Dievs Tevi sargās!”.

Darba devējiem derētu atcerēties, ka darbinieku drošība un veselība ir viņa atbildība un pret to vajadzētu attiekties ļoti nopietni, jo par darba aizsardzības noteikumu nepildīšanu tiek piemērots bargs sods.

Taču darbiniekiem derētu atcerēties, ka arī pašiem ir jābūt mundriem un vērīgiem, jāsargā sevi un citus. Ja tavā darba vietā  notiek netaisnības, vajag ziņot, jo dzīvība un drošība ir pirmajā vietā.

Kā novērtēt darba vides riskus.

Ļoti svarīgi ir novērtēt darba vidi - vai darbinieki ir drošībā un vai viss atbilst darba aizsardzības normām, jo katrā uzņēmumā svarīgākais ir darbinieki un to labsajūta.

Svarīgi ir arī darba vides ārējie ieteikmējošie faktori, kā, piemēram, klimats, laikapstākļi. Strādājot brīvā dabā darbiniekam ir jānodrošina piemērots apģērbs, lai netiktu apdraudēta viņa veselība.

Labs veids kā noskaidrot darba vides riskus ir veikt regulāru anketēšanu, kurā darbinieki var uzrakstīt, kas viņus neapmierina darba vidē.
Tas ne tikai būs labs veids kā uzlabot darba kvalitāti un aizsargāt uzņēmumu no  dažāda veida riskiem, bet arī darbinieki jutīsies novērtēti, jo jutīs, ka darba devējam viņu pašsajūta un viedoklis ir svarīgs.

Uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem noderīga ir darba aizsardzības apmācība un darba vides iekšējā uzraudzība. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmuma vadītājus un darbiniekus pret potenciālajiem darba vides riskiem.

Reklāmraksti