Eiropas fondu atbalsts un līdzfinansējuma avoti Jūsu uzņēmumam: izvēlieties piemērotāko!

Mūsdienās uzņēmuma dzīvotspēja ir atkarīga ne tikai no preču un pakalpojumu kvalitātes, bet arī no jaunām, inovatīvām idejām, kas apsteidz konkurentu piedāvājumu. Taču cik tāls ceļš ejams no pirmās projekta skices līdz īstiem panākumiem? Ne katram uzņēmumam ir pietiekami daudz brīvu līdzekļu, ko var ieguldīt jauna projekta realizēšanā, taču šo šķērsli var pārvarēt, izmantojot līdzfinansējumu. Šajā rakstā uzzināsiet, kādu finanšu atbalstu Latvijas uzņēmumiem nodrošina Eiropas fondi un kā var palīdzēt tādi finansēšanas avoti kā valsts, biznesa inkubatori, kā arī alternatīvas finansējuma platformas. Turpiniet lasīt rakstu un uzziniet, kāds līdzfinansējuma veids ir vispiemērotākais Jums!

5 Eiropas fondi attīstītākai valstij

Ja Jūsu biznesa iecere ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību un var dot savu artavu reģiona un valsts ekonomikas izaugsmē, Jums var būt pieejams ES fondu līdzfinansējums. Eiropas fondi ir finanšu politikas instruments, ar kura palīdzību tiek pakāpeniski izlīdzināts ES dalībvalstu attīstības līmenis. Kopumā līdzfinansējumu projektiem dažādās nozarēs piešķir pieci Eiropas fondi. Katrs no tiem atbalsta noteiktu virzienu:

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – reģionu attīstība, infrastruktūras uzlabošana, valsts konkurētspējas veicināšana;
* Eiropas Sociālais fonds (ESF) – nodarbinātība, līdztiesība, mūžizglītība;
* Kohēzijas Fonds (KF) – transports, apkārtējā vide, energoefektivitāte, pilsētvide;
* Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstība;
* Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) – zvejniecības ilgtspējīga attīstība un zivsaimniecību konkurētspējas veicināšana.

Vai ES līdzfinansējums pieejams arī Jums?

Uz ES fondu atbalstu var pretendēt gan lielie, gan mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Iespējas iegūt finanšu atbalstu ir tiem projektiem, kuru mērķis ir:

* uzņēmējdarbības attīstība;
* nodarbinātības veicināšana un iedzīvotāju sociālā iekļaušana;
* pētniecība un inovāciju ieviešana;
* transporta infrastruktūras uzlabošana;
* ilgtspējīga un ekoloģiska vides apsaimniekošana.

Eiropas fondi atklātajā atlasē sedz līdz 75% no projekta izmaksām, taču daudz biežāk atbalsta summa ir mazāka, tāpēc līdzfinansējuma pretendentam ir jārēķinās ar savu privāto līdzekļu ieguldīšanu, kuru lielumu paredz katras atsevišķas programmas nosacījumi . Tādēļ ir svarīgi atcerēties, ka ES fondi nav universāls biznesa līdzfinansējuma avots, kurš piemērots ikvienam. Pirms ķerties klāt projekta izstrādei, ņemiet vērā, ka:

* lai saņemtu finanšu atbalstu, projekta pieteikums jāizstrādā atbilstoši striktām prasībām, kas regulē ES līdzekļu apguvi visos projekta posmos;
* Eiropas fondu līdzfinansējums pieejams tikai tiem valsts un privātajiem uzņēmumiem un organizācijām, kas strādā konkrētās nozarēs (atkarīgs no projekta tematikas) un kuru darbībai ir sabiedriskā nozīme;
* ES fondi nepiešķir finansējumu projektiem, kuru mērķis ir vienīgi peļņas gūšana, neparedzot attīstības veicināšanu;
* iegūtais līdzfinansējums no Eiropas struktūrfondiem nav jāatdod, taču piesaistītais aizdevums no kredītiestādes projekta finansēšanai, pēc tā īstenošanas pakāpeniski būs jāatgriež.

ES fondu finansētās programmas Latvijā

Ik gadu Latvijas uzņēmējiem ir pieejamas dažādas ES fondu atbalsta programmas, un, pēc oficiālās informācijas, šo līdzfinansējuma avotu varēs izmantot līdz 2020. gadam. Šobrīd Latvijā ir aktuālas vairākas ES līdzfinansējuma programmas, tostarp:

* atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta;
* bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide;
* veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centrālajā siltumapgādē, 2. kārta;
* atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās;
* atkritumu reģenerācijas veicināšana;
* pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana u.c.

Pilns aktuālo ES projektu saraksts ir pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā. Apmeklējiet CFLA un LAD vietni, lai iepazītos ar projektu iesniegšanas un izskatīšanas termiņiem, atlases kritērijiem un projektus reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Eiropas fondus aktīvi izmanto gan privātie uzņēmēji, gan valsts un pašvaldības. Viena no atbalsta platformām ir biznesa inkubatori, ko dažādos Latvijas reģionos atver ES programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros. Varbūt Jūsu biznesa ieceri iespējams realizēt ar inkubatora palīdzību? Noskaidrojiet to raksta turpinājumā!

Biznesa inkubatori – palīdzība biznesa uzsācējiem

Biznesa inkubatori ir vieta, kur tiek piedāvāti kompleksi pakalpojumi topošajiem uzņēmējiem. Inkubatori sniedz iespēju uzsākt uzņēmējdarbību drošākos un stabilākos apstākļos, jo inkubatoru dalībniekiem tiek piedāvāti:

* apmācības un semināri;
* biznesa ieceres dzīvotspējas novērtēšana;
* mentoru atbalsts;
* grantu līdzfinansējums telpu īrei, ražošanas iekārtu iegādei, ekspertu konsultācijām un citiem pakalpojumiem.

Inkubatorus var izmantot mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī personas, kuras vēl tikai apsver iespēju uzsākt saimniecisko darbību. Inkubatori sniedz nepieciešamo juristu, grāmatvežu un biznesa konsultantu atbalstu, tādējādi iemācot uzņēmējiem biznesa darbības principus reālajā vidē. Kas attiecas uz biznesa inkubatoru mīnusiem, tie galvenokārt ir šādi:

* pieejamais grantu apjoms inkubācijas periodā ir ierobežots;
* inkubatora pakalpojumu klāsts ir orientēts tikai uz iekšējo tirgu;
* atbalsts nav paredzēts lieliem uzņēmumiem un personām ar ilgstošu pieredzi uzņēmējdarbībā.

Biznesa inkubatori var palīdzēt uzņēmumam veikt pirmos soļus, taču šāds finanšu atbalsts nav izmantojams ES projektos. Ja dažādu iemeslu dēļ Eiropas fondi Jums nav pieejami, līdzfinansējumu var mēģināt iegūt no privātpersonām. Kā to panākt?  Uzziniet raksta turpinājumā!

Alternatīvs finansējums biznesa projektiem

ES fondi, biznesa inkubatori, banku aizdevumi ir pieskaitāmi pie tradicionālajiem atbalsta veidiem, jo naudas līdzekļus piešķir valsts vai starptautiskā finanšu institūcija. Savukārt modernāki līdzfinansējuma veidi balstās horizontālās saitēs starp projekta iesniedzēju un finansētāju. Pūļa finansējums jeb crowdfunding ļauj iegūt finanšu atbalstu no fiziskajām personām.

Līdzfinansējums tiešsaistē – plusi un mīnusi

Lielu popularitāti ir ieguvusi pūļa finansējuma platforma Kickstarter – interneta vietne, kur iespējams reklamēt savu projektu un savākt tā īstenošanai vajadzīgo summu. Kickstarter ir paredzēts radošiem projektiem, tādiem kā:

* mūzika, kino, datorspēles, komiksi;
* ikdienā pielietojamās tehnoloģijas;
* izklaides šovi, koncerti, teātra izrādes;
* žurnālistika, fotomāksla, izdevniecība.

Kickstarter lietotājiem ir jānodrošina materiālie labumi saviem atbalstītājiem. Parasti tie ir bezmaksas produktu eksemplāri un suvenīri, kā arī dažādi bonusi, piemēram, piedāvājumi no uzņēmuma partneriem.

Salīdzinājumā ar citiem līdzfinansējuma veidiem, Kickstarter ir savas priekšrocības:

* projekta pieteikums var būt radošs, iesniedzējam nav jāievēro striktas vadlīnijas, kā tas ir ES fondu gadījumā;
* projekts tiek reklamēts starptautiskā līmenī;
* Kickstarter komisijas maksas tiek iekasētas tikai no veiksmīgiem projektiem, kas ir saņēmuši nepieciešamo finansējumu.

Taču, tāpat kā jebkuram finansējuma avotam, arī Kickstarter platformai ir savi ierobežojumi un trūkumi:
* platformu var izmantot personas ar kontu ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Norvēģijas un dažu citu valstu bankās;
* visi projektu pieteikumi tiek moderēti, tāpēc vietnes lietotāji redz tikai tos projektus, ko Kickstarter komanda uzskata par potenciāli veiksmīgiem;
* projektiem jāveido reklāmas video, kas spēj uzrunāt daudzveidīgu un nepazīstamu auditoriju dažādās pasaules valstīs.

Kickstarter un citas pūļa finansējuma platformas var būt piemērotas jaunajiem uzņēmējiem, to skaitā pašnodarbinātajiem, kuri strādā radošās nozarēs un izvēlas meklēt līdzfinansējumu patstāvīgi. Bet, ja Jūsu izvēle ir Eiropas fondi, uzticiet līdzfinansējuma piesaisti profesionāļiem un palieliniet savas izredzes!

Ekspertu atbalsts veiksmīgākam biznesam

ES fondu izmantošanas nosacījumi ir komplicēti, un, lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, Eiropas projekts jāizstrādā saskaņā ar visām fondu prasībām. Uzņēmums EDO Consult sniedz atbalstu uzņēmējiem, kuri vēlas piesaistīt ES līdzfinansējumu, un piedāvā pilnu biznesa konsultāciju spektru. Pakalpojumu klāstā ietilpst:

* konsultācija par ES fondu piesaistes iespējām;
* ieteikumi biznesa idejas pilnveidošanai;
* palīdzība Eiropas projekta izstrādē;
* atbalsts projekta īstenošanas laikā.

Biznesa uzsācējiem ir paredzēta īpašā EDO Consult pro bono programma, kuras ietvaros jaunie uzņēmēji var saņemt bezmaksas konsultācijas par biznesa perspektīvām un līdzfinansējuma pieejamību. Izmantojiet iespēju konsultēties ar ekspertiem, kuri jau ir palīdzējuši īstenot vairākus simtus projektu – sazinieties ar EDO Consult pa telefonu +371 29403401 vai rakstiet uz edo@edo.lv!

Reklāmraksti