BTA jau trešo gadu atbalsta dabas atjaunošanas aktivitātes

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk BTA) kopš 2017.gada atbalsta Pasaules Dabas Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes dabas procesu atjaunošanas aktivitātes un iesaistās iniciatīvas “Daru labu dabai” pasākumos. Šogad BTA ziedos 0,25 EUR no katras maijā pārdotās Nekustamā īpašuma apdrošināšanas polises “Daru labu dabai” pasākumiem, tādējādi uzrunājot klientus un aicinot būt atbildīgiem par dabas vērtīgo procesu saglabāšanu.

BTA, kā sociāli atbildīgs uzņēmums, ne vien ievieš savā darbībā paperless jeb mazāk papīra konceptu, samazinot dokumentu daudzumu papīra formātā, bet arī rūpējas par dabas teritoriju atjaunošanu, atbalstot dabas procesus un dabiskas vides veidošanu. BTA par vienu no sociālās atbildības virzieniem ir izvēlējies dabas bagātību saglabāšanu un tās atjaunošanas veicināšanu.

“Lai to paveiktu, meklējām profesionāļus dabas atjaunošanas jautājumos, tādēļ mums izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Pasaules Dabas Fondu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Pērn sniedzām atbalstu arī iniciatīvas mājas lapas www.darudabai.lv realizēšanai, lai par atbalsta pasākumiem uzzina pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju. Savukārt saviem darbiniekiem visās trīs Baltijas valstīs organizējām dabas atjaunošanas talkas. Kopumā divu gadu laikā tajās piedalījušies vairāk nekā 350 darbinieki 15 dažādās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vietās, kas kopumā ir vairāki tūkstoši hektāru sakoptu platību. Šogad BTA darbiniekiem 7 pasākumos Baltijā būs iespēja ņemt dalību, pavadot darba dienu brīvā dabā, jo redzam, ka darāmā ir daudz. Liels prieks ir dzirdēt atzinīgus vārdus no Pasaules Dabas Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes, kas vienmēr mūs priecājas redzēt, jo BTA darbinieki dabas sakopšanas talkas veic ar vislielāko atbildību,” skaidro BTA Valdes locekle Evija Matveja.

“Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir viena no lielākajam vides problēmām šobrīd pasaulē. Par tās izzušanas negatīvajam ietekmēm uz cilvēku veselību, labklājību, tautsaimniecību attīstību kopumā norāda jau dažādu jomu speciālisti. Latvijā esam izveidojuši uzņēmuma BTA, Dabas aizsardzības pārvaldes, Pasaules Dabas Fonda trīspusēju sadarbību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Mēs ceram, ka mūsu iniciatīva un paveiktie darbi būs arī iedvesmojošs piemērs zemju īpašniekiem Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā,” uzskata Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Lai veicinātu vēl lielāku sabiedrības interesi un aicinātu klientus iesaistīties iniciatīvas “Daru labu dabai” pasākumos, BTA maija mēnesī no katras pārdotās Nekustamā īpašuma apdrošināšanas polises 0,25 EUR ziedos Pasaules Dabas Fondam. Tādējādi ceram, ka vēl plašāk izskanēs iniciatīvas “Darbu labu dabai” aicinājums un sabiedrībā populārākas kļūs nevis tikai pastaigas dabā, bet atpūta ar pievienoto vērtību – atjaunotu un saglabātu dabas vērtību kādā skaistā vietā.

“Ar prieku turpināsim aizsākto sadarbību ar BTA, jo cilvēka iesaiste bioloģiskās daudzveidības un biotopu saglabāšanai ir vitāli nepieciešama. Straujteču atjaunošana, bioloģiski vērtīgu pļavu atkrūmošana, cīņa ar invazīvajām sugām, dižkoku atēnošana – tas ir tikai neliels klāsts no tiem darbiem, kuros aicinām iesaistīties lielākus un mazākus darba vai draugu kolektīvus visā Latvijā,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks.

Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA Baltijā nodarbina vairāk nekā 1000 darbiniekus. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar gandrīz 200 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Ar kopumā vairāk nekā 25 000 darbinieku apmēram 50 apdrošināšanas sabiedrībās 25 valstīs, „Vienna Insurance Group” ir izteikts līderis savas darbības tirgos Centrāleiropā un Austrumeiropā. „Vienna Insurance Group” ir vadošā Vīnes biržas indeksa – ATX, visaugstāk novērtētais uzņēmums ar „Standard & Poor’s” auditoru kompānijas piešķirto augsto finansiālās stabilitātes novērtējumu A+ ar stabilu nākotnes attīstības prognozi; „Vienna Insurance Group” akcijas tiek kotētas arī Prāgas biržā.

Par Pasaules Dabas Fondu
Pasaules Dabas Fonds ir globālās dabas aizsardzības organizācijas WWF asociētais partneris. Pasaules Dabas Fonds Latvijā darbojas kopš 1991. gada. Organizācijas misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. Pasaules Dabas Fonda mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.

Par Dabas aizsardzības pārvaldi
Dabas aizsardzības pārvalde īsteno Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, lai sekmētu mūsu dabas vērtību saglabāšanu un to ilgtspējīgu izmantošanu sabiedrības labklājības un veselīgas vides nodrošināšanai. Gan ikdienas pienākumos, gan īstenojot dažādus projektus, Pārvalde nodrošina biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumus, izstrādā vadlīnijas un rekomendē veicamās apsaimniekošanas formas dabas daudzveidības veicināšanai, monitorē dažādu sugu izplatību Latvijā.

Reklāmraksti