Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņi saņem Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas

Sākot ar 2009./2010. mācību gada oktobri, Liepājas mākslas vidusskolas (LMV) audzēkņiem ir iespēja saņemt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" mērķstipendijas, informē LMV.

Šonedēļ LMV audzēkņi saņems jau desmito mērķstipendiju, kas pievienojas vēl klāt Valsts piešķirtajai stipendijai. Šo desmit mēnešu laikā LMV audzēkņi mērķstipendijās ir saņēmuši vairāk kā 28 tūkstošus latu.

Audzēkņiem, kuriem nav neattaisnotu kavējumu un ir sekmīgi vidējie mēneša vērtējumi visos mācību priekšmetos, ir iespēja saņemt mērķstipendiju katru mēnesi.

ESF mērķstipendijas piešķiršanas pamatkritērijus nosaka Ministru Kabineta noteikumi, bet skolai ir tiesības tos papildināt ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un apstiprināt mērķstipendijas piešķiršanas nolikumu.

Aprēķinot mērķstipendiju, vērā tiek ņemti audzēkņu mācību rezultāti - vidējais mēneša vērtējums un apmeklējums - ne vairāk par divām neattaisnoti kavētām mācību stundām nedēļā. Turklāt, kavētās stundas var attaisnot tikai ar darbnespējas lapu, ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes iesniegtu dokumentu.

1. kursa audzēkņiem ir iespēja katru mēnesi saņemt no 10 - 20 Ls, bet 2.-4. kursa audzēkņiem - 20 - 50 Ls, atkarībā no iepriekšējā mēneša sekmju vidējā vērtējuma.

Ja mēnesī ir ļoti augsts sekmības un apmeklētības līmenis skolā, mērķstipendiju iespējams piešķirt konkursa kārtībā. Šādā gadījumā priekšroka tiek dota audzēkņiem invalīdiem, bāreņiem vai audzēkņiem no daudzbērnu vai trūcīgajām ģimenēm, kā arī valstī vai ārzemēs godalgotajiem audzēkņiem.

LMV audzēkņiem ESF mērķstipendijas reizēm ir vienīgie līdzekļi nepieciešamo mācību materiālu iegādei. Liela daļa LMV audzēkņu ir no rajona vai pat tālākām Latvijas vietām, tādēļ valsts noteiktā stipendija un vecāku pieejamie līdzekļi pietiek vien ceļam uz skolu un uz mājām vai arī dzīves vietas īres nomaksai un uzturam.

Mērķstipendija ir labs materiālais atbalsts mācībām nepieciešamo materiālu un mācību līdzekļu iegādei, kā arī mācību ekskursijām.

Sākotnēji LMV audzēkņiem bija grūtāk pielāgoties mērķstipendiju piešķiršanas kritērijiem, taču pēc pāris mēnešiem bija jūtams, kā lielai daļai audzēkņu uzlabojas sekmes, apmeklējums un attieksme pret mācībām kopumā.

Katra mēneša beigās tiek apkopotas sekmes un kavējumi, izvērtēta audzēkņu attieksme pret mācību darbu. ESF mērķstipendijas apjomu katram audzēknim nosaka mērķstipendijas piešķiršanas komisija, kurā piedalās gan audzēkņi, gan pedagogi, ko tālāk nodod grāmatvedībā pārskaitīšanai audzēkņu banku kontos.

LMV pieejamā summa katru mēnesī ir 15 Ls x audzēkņu skaits. Maksimālo mērķstipendiju, 50 Ls, nopelnīt ir grūti, jo vidējam vērtējumam mēnesī jābūt augstākam par 9 ballēm, taču ir pāris audzēkņi, kuri to ir saņēmuši.
Ja mēnesī ir vairāki nesekmīgie audzēkņi, pāri palikušo summu ir iespējams iegūt sekmīgajiem audzēkņiem kā mērķstipendijas palielinājumu. Reizēm vecāko kursu audzēkņi saņem pat 35 - 45 Ls lielu stipendiju.
Jaunieši tiešām cenšas un mācās ar lielu interesi, regulāri seko līdzi savām sekmēm un cenšas tās uzlabot, lai iegūtu ESF mērķstipendiju - tā ir liela motivācija.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti