Liepājas muzejs uz pieciem gadiem saņem valsts akreditāciju

Liepājas muzejs ieguvis kārtējo Kultūras ministrijas akreditāciju uz pieciem gadiem kā apliecinājumu valsts atzīta muzeja darbībai. Šādu vienbalsīgu lēmumu pieņēma Latvijas muzeju padome, saskaņā ar akreditācijas komisijas atzinumu. Liepājas muzejs ir akreditēts līdz 2023. gada 5. novembrim.

Kultūras ministrijas atzinumā uzsvērts, ka līdz šim paveiktais darbs muzeja infrastruktūras uzlabošanā un ekspozīciju atjaunināšanā, kā arī iesāktie projekti vieš cerību, ka muzejs spēs īstenot “Darbības un attīstības stratēģiju 2019.–2024. gadam”, kas paredz jaunu muzeja krājuma telpu apgūšanu, interjera muzeja izveidi Kungu ielā 24, kā arī muzeja filiāles K. Ukstiņa ielā 7/9 ekspozīcijas modernizāciju, informē Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.

Ir izstrādāta Liepājas muzeja “Darbības un attīstības stratēģija 2019.–2024. gadam”. Tajā situācija analizēta detalizēti, ir aplūkoti dažādi aspekti, kas ietekmē muzeja darbu. Stratēģiskie mērķi aptver visus muzeja darbības virzienus, visiem mērķiem formulēti veicamie uzdevumi, secinājusi akreditācijas komisija.

Kā prioritātes turpmākiem gadiem noteikti šādi uzdevumi: jaunas muzeja krātuves izveide (Siļķu ielā 7), interjera ekspozīcijas „Hoijeres kundzes viesnīca” izveide Kungu ielā 24, Filiāles ēkas rekonstrukcija un jaunas pamatekspozīcijas radīšana, Visi prioritārie uzdevumi ir finansiāli dārgi un var tikt īstenoti tikai ciešā sadarbībā ar pašvaldību.

Stratēģija apliecina, ka muzejs ir orientēts uz sabiedrības vajadzību apzināšanu un īstenošanu. Pēdējos gados darbu muzejā uzsākuši vairāki jauni, daudzsološi speciālisti, kas kopā ar pieredzējušiem un zinošiem kolēģiem spēj nodrošināt visu muzeja funkciju vienmērīgu attīstību.

Muzeja pamatekspozīcijas apmeklētājiem pieejamas bez maksas; par izstāžu, pedagoģisko programmu un sarīkojumu apmeklējumu ir noteikta samaksa Liepājas pilsētas domes apstiprinātā cenrādī.

Liepājas muzejs piedāvā apmeklētājiem vairākas pamatekspozīcijas centrālajā ēkā Kūrmājas prospektā 16/18 un filiālē K. Ukstiņa ielā 7/9. Ekspozīcijas veltītas senvēsturei, viduslaikiem, Liepājas rūpnieciskajai izaugsmei 19. gadsimtā, koktēlniekam Miķelim Pankokam u.c. 2014. gadā  tapusi ekspozīcija, kas veltīta Dienvidkurzemes etnogrāfijai un tradicionālajam dzīves veidam.

Tieši šī ekspozīcija izpelnījusies atzinību gan apmeklētāju, gan muzeju nozares profesionāļu vidū. Novembrī, Latvijas simtgades svinību laikā,  muzejā atklāta jauna pastāvīgā ekspozīcija „Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā”. Muzejā regulāri tiek rīkotas tematiskās un mākslas izstādes. Muzeja izstāžu zāle ir lielākā un viena no mākslinieku iecienītākajām izstāžu telpām Liepājā.

Muzejā un filiālē notiek lekcijas, tiek piedāvātas muzejpedagoģiskās programmas, tematiski sarīkojumi. Kurzemes tautastērpu informācijas centrs konsultē interesentus par Kurzemes tautas tērpu valkāšanas un izgatavošanas tradīcijām. Šeit notiek meistarklases, demonstrējumi, tiek īstenotas mūžizglītības programmas.

Muzejs aktīvi iesaistās vērienīgu tradicionālo svētku un pasākumu organizēšanā (Muzeju nakts, piemiņas pasākumi, valsts un pilsētas svētki).

Liepājas muzejs ir dibināts 1924. gadā. Šobrīd tas darbojas kā pilsētas pašvaldības iestāde, kas pakļauta Liepājas Kultūras pārvaldei. Muzeja krājumā reģistrēti 130 149 muzeja priekšmeti, no tiem 108 315 iekļauti Nacionālā muzeju krājuma sastāvā.

Muzeja struktūru veido Krājuma, Komunikācijas un Saimniecības nodaļas, kā arī filiāle „Liepāja okupācijas režīmos” un „Kurzemes tautastērpu informācijas centrs”.

Pievieno komentāru

Kultūra