Ziemassvētku pasākumi Priekules novadā

20. decembrī pulksten 11 Bunkas kultūras namā uz eglīti aicināti pirmsskolas vecuma bērni.

20. decembrī pulksten 17.30 Priekules vidusskolā Ziemassvētku ieskaņas koncerts, bet pulksten 19.30 balle kopā ar Tomu Bokumu un grupu “Diena bez pārtraukuma”. Ieejas maksa  – 1,20 lati “svešajiem”, pašu skolēniem – no 50 santīmiem līdz latam.

21. decembrī pulksten 10 Kalētu tautas namā bērnudārza audzēkņu lielkoncerts “Ziemassvētki Mēness ciemā”. Ieeja, pret ziedojumiem saņemot bērnu gatavotas dāvaniņas.

21. decembrī pulksten 15 Gramzdas tautas namā Ziemassvētku ieskaņas koncerts “No padebešiem balti ziedi krīt...”. Piedalās Kalvenes kultūras nama kvartets, Aizputes Mūzikas skolas trio, Kārkliņu ģimenes ansamblis no Kalvenes.

22. decembrī pulksten 17 Priekules kultūras namā muzikāls uzvedums “Nakts Rūķu namā”. Piedalās deju studija “Ķiņķēziņi”, Baiba Kadaģe, Sallija Taučus, Gunta Stašķīte, Diāna Kravcova.

24. decembrī pulksten 12 Gramzdas tautas namā Ziemassvētku dievkalpojums. Uzstāsies Gramzdas draudzes koris, bērni tiks iepriecināti ar saldu pārsteigumu.

24. decembrī pulksten 19 Bunkas baznīcas drupās Svētvakara muzikāls svētbrīdis.

25. decembrī pulksten 21 Kalētu tautas namā Ziemassvētku balle “Gaismas atgriešanās” ar duetu “Tomēr jāpadomā”. Ieejas maksa 2,50 latu, līdzi ņemt cienastu.

26. decembrī pulksten 16 Priekules luterāņu baznīcā koncerts “Tradicionālās melodijas mūsdienīgā skanējumā”. Piedalās komponists Andris Eniņš un draugi.

Pievieno komentāru

Kultūra