Rucavā amatu prasmes apgūs Dzīvesskolas nodarbībās

30., 31. martā un 1. aprīlī visā Eiropā notiek Eiropas Amatu prasmju dienas 2012. Plaša programma ir arī Rucavā.

Kopīgajai idejai plānojuši pievienoties Francijas, Spānijas, Portugāles, Ungārijas, Slovākijas, Itālijas un Igaunijas meistari. Latvijā šo projektu vada Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC). Pieteikušies teju 100 kolektīvi, tai skaitā arī Rucavas sievas ar savu izloloto Dzīvesskolu.
 
Ko tas mums dod? Iespēju apzināt un izcelt savas pamatvērtības. Rucavniekiem tā ir lieliska iespēja parādīt pasaulei ne tikai savu bagāto un unikālo mantojumu, bet arī tradīcijas dzīvotspēju,  ierakstīt savus meistarus Latvijas kultūras kartē un vienlaikus parādīt mūsu veiksmīgo sadarbību ar pētniekiem valodas, dziedāšanas un etnogrāfijas jomā, par ko daudzi novadi var tikai sapņot, iespēja tikties ar viņiem un ieklausīties atziņās par mūsu mantojumu.

Šo prasmju dienu moto: "Atrodi savu meistaru!". Tas nozīmē, ka mēs nākam kopā, mācamies no pašu meistariem to, ko līdz šim esam maz pratuši. Mums ir savi adīšanas, izšūšanas un citu darbu meistari, Rucavas valodas pratēji un savdabīgās Rucavas dziedāšanas tradīcijas turpinātāji – Rucavas teicējas!

Rucavā amatu prasmes tiks apgūtas RUCAVAS DZĪVESSKOLAS NODARBĪBĀS trīs dienu garumā:

30. martā SIEVU ROKDARBU DIENA

31. martā RUCAVAS VALODAS DIENA

1. aprīlī RUCAVAS DZIESMU UN DZIEDĀŠANAS DIENA

Piektdien, 30. martā, no plkst.14.00 Rucavas pamatskolas mājturības klasē SIEVU ROKDARBU DIENA

Rucavas zeķu, rakstu un robiņu ADĪŠANA:
Meistaru Mirdzas Ārentas, Aleksandras Maksakovas, Rasmas Kleinas un citu gudru sievu vadībā adītājām būs iespēja apgūt caurlieliņu adīšanas prasmi, Rucavas zeķu adījumu rakstus un Rucavas robiņu tehniku.
Iesācējiem adīšanā skolotājas mācīs adīt vienkārši zeķi.

Rucavas kreklu rakstu IZŠŪŠANA:
Meistares Kates Vilmas Pērkones un skolotāju Santas Zuļģes un Daces Tapiņas vadībā būs iespējams vingrināties balto izšuvumu un krāsaino darbu tehnikās, apgūt dažādus dūrienus, tai skaitā pīto jeb Rucavas krustdūrienu un parasto krustiņdūrienu.
Būs pieejama literatūra un vizuālais materiāls no Rucavas bibliotēkas un novadpētniecības fonda. Būs iespējams skatīt bezgala daudzos Rucavas kreklu krūmu rakstus gan kreklos, gan ilustrētās grāmatās un izvēlēties savam kreklam piemērotāko un košāko rakstu.

Rucavas kreklu raksti ir to vērts, lai ikviens – gan liels, gan mazs tos pamācītos un apgūtu. Ja rokas būs veiklas un galvas gaišas, var tapt jauni kultūras un tūrisma produkti un suvenīri. Izšūšana un adīšana – tās ir prasmes, ko var apgūt jau no bērna kājas, ja vien tīk!

Sestdien, 31. martā, no plkst.14 PII "Zvaniņš" zālē RUCAVAS VALODAS DIENA

Izrunāšanās no sirds un valodas pētnieku uzklausīšana.

Tikšanās ar Rucavas valodas pētniecēm Benitu Laumani un Lienu Markus Narvilu, dzejniecēm Noru Kalnu, Janu Egli un Inetu Stadgali.

Publicēto grāmatu un pētījumu izstāde.

Filmas "Lejaskurzemes valoda" skatīšanās.

Vakarēšana pie tējas, kur katrs un visi kopā ieskriesim bērnības pļavā, kur kvēp ķēvmīžas, zvana dzegužines un lepni šūpojas buļļa pauti.

Aicināti piedalīties visi Rucavas valodas pratēji un cienītāji – paurupnieki, nidinieki, papinieki, rucavnieki, brušvītnieki, ķāķišķnieki, būtiņģnieki, sventājnieki, sikšņinieki, dunicnieki un citu ciemu ļaudis, lai dalītos savas bērnības atmiņu stāstos!

Rucavas sievas aicinātas ņemt līdzi pašu riedītus pirgus, ko cienāties pie tējas!

Svētdien, 1. aprīlī, no plkst.14.00 PII "Zvaniņš" zālē RUCAVAS DZIESMU UN DZIEDĀŠANAS DIENA

Sadziedāšanās un pētniecības materiālu iepazīšana.

Tikšanās ar Ivetu Tāli – Rucavas tradicionālās dziedāšanas pētnieci.

Filmas "Rucavas Annas" skatīšanās un skaņu ierakstu klausīšanās ar teicēju balss ierakstiem.

Sventājas dziesmu dziedāšana kopā ar Jantu un Ilmāru Mežiem, skatoties videofilmu "Pa vējame es dziedāju".

Kopīga sadziedāšanās ar Rucavas teicējām Annu Veitu, Olgu Dūrēju, sventājnieci Annu Kurši, Rīgas ciemiņiem un visiem dziesmu zinātājiem ap Rucavas godu galdu.

Pievieno komentāru

Kultūra