Referēs par Liepājas attīstību 19./20.gs. mijā

2. novembrī Liepājas muzeja galvenā speciāliste Krīstīne Skrīvere piedalīsies konferencē "Kurzemes pilsētu metamorfozes", kas notiks Kuldīgas Kultūras centrā. Konferenci par Kurzemes vēstures attīstības tendencēm rīko Kuldīgas muzejs.

Kristīne Skrīvere tajā uzstāsies ar referātu - "Liepājas pilsētas attīstību sekmējošie faktori 19./20.gs. mijā - osta, infrastruktūra, rekreācija", pievēršoties Liepājas ostas un pilsētas infrastruktūras sociālekonomiskajiem aspektiem, kas sekmē pilsētas attīstību konkrētajā laika periodā.

19./20.gs. mijā Liepāja piedzīvo savas attīstības zelta laikmetu. Attīstoties ostai, tiek sekmēta pilsētas sabiedriskās dzīves augšupeja, infrastruktūras attīstība, tādējādi padarot Liepāju par vienu no straujāk augošajām rūpniecības un ostas pilsētām Krievijas impērijā.

Laika gaitā Liepājas osta bija kļuvusi par ievērojamu Krievijas eksporta ostu. 20.gadsimta sākumā Liepāja bija viena no piecām lielākajām Krievijas impērijas ostām, kopā ar Pēterburgu, Odesu, Tallinu un Rīgu.

Konferences uzdevums ir veicināt sabiedrības domu apmaiņu par kopīgajiem un atšķirīgajiem vēstures procesiem Kurzemes reģionā kopumā un katrā tā pilsētā. Ar priekšlasījumiem par Kurzemes pilsētu vēsturiskiem, pilsētbūvnieciskiem, sociālekonomiskiem un kultūras attīstības aspektiem, plašās hronoloģiskās robežās – no 17.gadsimta līdz 20.gadsimta sākumam, piedalīties sabiedrībā pazīstami pētnieki un speciālisti no Kurzemes muzejiem.

Pievieno komentāru

Kultūra