Otro gadu tiks pasniegta Egona Līva piemiņas balvu "Krasta Ļaudis"

Liepājas Pilsētas Kultūras pārvalde, Latvijas Rakstnieku savienība, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija un Latvijas Jūras akadēmija ir izsludinājusi rakstnieka Egona Līva piemiņas balvu "Krasta Ļaudis" literatūrā un ar literatūru saistītās jomās. Piemiņas balva ir radīta ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu, devumu jūrniecības popularizēšanā.

Piemiņas balvu piešķir trijās kategorijās: 1. Par labāko izdoto grāmatu latviešu valodā 2011/2012 ar jūras, patriotisma, Latvijas valstiskumu saistītu tematiku; 2. Par inovatīvu veikumu jūrniecības popularizēšanā Latvijā 2011/2012 ar literatūru saistītās jomās; 3. Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu.

Nominācijai "Labākā grāmata" var izvirzīt dzejas, prozas, eseju krājumus, kas tapuši laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 1. jūlijam. Grāmatas nominācijai var pieteikt gan juridiskas, gan fiziskas personas; e-pasts: rakstnieki@apollo.lv, ar norādi "Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva". Nominācijai "Labākā literārā ideja" var pieteikt ar literatūru saistītas un realizētas idejas par jūrniecības tēmu laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 1. jūlijam. Nominācijai "Labākā literārā ideja" var pieteikt gan juridiskas, gan fiziskas personas; e-pasts: rakstnieki@apollo.lv, ar norādi "Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva".

Darbu iesniegšana nominācijā "Labākais skolu jaunatnes literārais darbs": darbi līdz 2012.gada 10.augustam jāiesūta elektroniski (e-pasts: krasta.laudis@inbox.lv), norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, tālruņa numuru. Darbam jābūt ar norādi: "Rakstnieka Egona Līva 2. literārās prēmijas radošo darbu konkurss". Kontakttālrunis: 26305398.

Nominācijai izvirzīto grāmatu iesniegšana Latvijas Rakstnieku savienībā Rīgā, Ģertrūdes ielā 31-15 vai adresēt un iesniegt Liepājā, Rožu laukums 5/6 - 84. kab. ( 2 eks.). Realizēto ideju pieteikšana nominācijai līdz 2012. gada 10. augustam.

Papildus informācija un konkursa nolikums: http://www.rakstnieciba.lv/index.html.>

Rakstnieks Egons Līvs ir viens no tiem rakstniekiem, kura vārds cieši saistīts ar Liepāju. Rakstnieka dzīve ritējusi starp jūras un krasta cilvēkiem un šo cilvēku likteņi ir tapuši aprakstīti grāmatās, iemūžināti kinoscenārijos, apcerēs. Garīgās vērtības, latviskums, jūras un krasta ļaužu atainojums grāmatās un kino joprojām ir neatņemama mūsu kultūras sastāvdaļa.

Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva tiks pasniegta jau otro gadu Liepājas pilsētā Dzejas dienu noslēguma laikā. Šogad apbalvošanas svinīgā ceremonija Liepājā  paredzēta 15. septembrī.


Sandra Vensko,
Latvijas Rakstnieku Savienības Liepājas nodaļas vadītāja

Pievieno komentāru

Kultūra