"Namīnā" varēs klausīt īpaši gatavotu putnu programmu

Klāt Ūsiņu jeb Jurģu laiks un folkloras kopa "Atštaukas" lielus un mazus sestdien, 23.aprīlī no pulksten 14 līdz 16 aicina iegriezties Liepājas folkloras centrā "Namīns", lai pie tasītes tējas noskatītos īpaši gatavotu putnu programmu, kurā apkopotas dziesmas, tautasdziesmas un sakāmvārdi par Latvijas putniem. Pasākumu atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde, informē folkloras kopas "Atštaukas" vadītāja Ināra Kalnarāja.

Starpsvētki arvien bijuši vairāk piesaistīti reālajām norisēm dabā, ne tikai Saules ritējumam. Par Ūsiņu atskaites punktu gan aizvien ņemta tieši Lielā diena, pirmais rīts kad diena topa garāka par nakti.

Ūsiņš ir Saules zirgu braucējs, Saules laivas stūrmanis un Saules kalps.Ūsiņš ir zirgu aizstāvis.Ūsiņi ir pirmā diena, kurā laiž ganos govis. Kad laida govis ārā, laistījās ar ūdeni un neviens nedrīkstēja palikt sauss. Laistījās, lai ganiem dunduri nekož un gani ganībās neguļ. Visi gāja palīgā pie lopu izlaišanas.

Ganos dziedāja ļoti daudz un dažādas dziesmas. Sevišķi par ganu dziesmām skaitīja gavilēšanu. Bij daudz dažādu dziesmu, ar ko gani savā starpā sasaucās.

Gavilēšana atšķīrās ar to, ka divrindes beigās , dažreiz arī vidū, beigu skaņu ļoti gari vilka, līdz pietrūkās elpa, pēc tam balsij lūstot, skaļi ūvināja augstajā balss reģistrā, lai atbalss skaļi atskanētu – sadzirdētu citi gani. Arī dažādu stabuļu izmantošana ganos ir ļoti svarīga.

Pievieno komentāru

Kultūra