Nākamnedēļ būs Olafa Gūtmaņa "Raksti 5" grāmatas atvēršana

Piektdien, 13. aprīlī, pulksten 15  Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā notiks dzejnieka Olafa Gūtmaņa grāmatas Raksti 5 atvēršanas pasākums. Raksti 5 ir noslēdzošā grāmata projektā, kas aizsākās 2006. gadā. Šajā laika periodā pie lasītājiem nokļuvuši pieci Olafa Gūtmaņa kopoto rakstu izdevumi.

Projekts idejas autors ir Liepājas Kultūras pārvalde, bet ieceres realizēšanā iesaistījusies Liepājas pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi atbalstītāji, kas grāmatu izdošanu nodrošinājuši gan finansiāli, gan ar savu darbu.

Projekta vadītāja Sandra Vensko un koncepcijas autors Edgars Lāms paveikuši pirmo nozīmīgo kopprojektu literatūrā un literatūrzinātnē, apvienojot literātu un mācībspēku sadarbību vienotā veselumā. Piesaistot šo grāmatu tapšanas – sagatavošanas un izdošanas procesā radošus cilvēkus no Latvijas un Liepājas. Paldies tiek teikts autoriem, literātiem, fotogrāfiem un māksliniekiem, kā arī korektoriem un izdevējiem.

Liepājas grāmatniecībā ar Olafa Gūtmaņa kopoto rakstu piekto izdevumu ir noslēdzies pirmais šāda tipa projekts, kur vairākās grāmatās, līdzīgi zinātnisko kopoto rakstu paraugam, iekļauta tikai viena autora daiļrade. Izdevumos apkopota visa Olafa Gūtmaņa daiļrade.

Liepājas pašvaldības finansējums septiņos gados šo grāmatu tapšanā – sagatavošanā un izdošanā, ļāvis radīt unikālu pienesumu Liepājas grāmatniecībā, veicinot nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu un vienlaicīgi Olafa Gūtmaņa Raksti ir pilsētas vizītkarte literāro darbu izdošanas līdzšinējam atbalstam.

Raksti 5 tapusi izdevniecībā LiePa, grāmatas saņēmis pats autors, Liepājas Universitāte, Kurzemes humanitārais institūts, izdevumi dāvināti skolām, pilsētas viesiem, sējumi aizceļojuši pa dažādām Latvijas pilsētām un novadiem, kā arī sūtīti uz ārvalstīm.


Nadežda Žigulova,
LRS Liepājas nodaļas projekta menedžere

Pievieno komentāru

Kultūra