Mūziku var apgūt visi

Rīgā 31. martā un 1. aprīlī risinājās starptautiska konference "Mūzika visiem" par mūzikas izglītības pieejamību cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Konferencē un meistarklasēs tikās Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas skolotāji, valsts un pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferences mērķis – pievērst uzmanību jautājumiem par cilvēku ar speciālām vajadzībām integrāciju, piedāvājot viņiem tādas pašas iespējas kā citiem sabiedrības locekļiem iegūt mūzikas izglītību.

Speciālisti pārrunāja mācību metožu un metodisko materiālu pieejamību. Konferencē tika spriests par nepieciešamību veicināt sabiedrības, tai skaitā, lēmumu pieņēmēju, attieksmes maiņu pret cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
 
Konferencē uzstājās un meistarklases sniedza Ziemeļvalstu un Baltijas valstu speciālisti: no speciālā mūzikas izglītības centra "Resonāri" Somijā, "Tolaram fonda" speciālās mūzikas skolas Igaunijā, Stokholmas kultūras skolas "Resursu centrs" Zviedrijā un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas Latvijā. Klausītāju rindās bija pedagogi arī no Liepājas un Purmsātiem.

Konferenci organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A programmas 2007. – 2013. gadam līdzfinansētā projekta "Mūzika visiem. Mūzikas izglītības pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" laikā. Vairāk par projektu www.projectmusicforall.eu.
 
Video no meistarklasēm skatīt šeit!

Plašāk par iespējām apgūt mūziku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām lasiet kādā no nākamajiem laikraksta "Kursas Laiks" numuriem.
 

Pievieno komentāru

Kultūra