Liepājas Virtuālais Kino muzejs paplašina darbību Kurzemes kino vēstures pētniecības virzienā

Šī gada sākumā kino muzejs organizēja pētniecisko ekspedīciju uz Ventspili, lai fotografētu ēkas, kurās, spriežot pēc sludinājumiem vecajos laikrakstos, varētu būt tikuši organizēti pirmie zināmie kinoseansi Ventspilī.

Darbu apgrūtināja tas, ka vecajos laikrakstos praktiski nekad nav norādītas konkrētas adreses, sevišķi tas sakāms par salīdzinoši nelielām pilsētām- Liepāju, Ventspili, Kuldīgu (XX gs. sākumā- Libava, Vindava, Goldingena). Tiek lietoti apzīmējumi - „Šillera zālē”; „Frīdmana akmeņkaļu darbnīcā”; „Goldšteina veikalā” utml. No tā ir secināms, ka šo pilsētu iedzīvotājiem bija labi zināmas konkrēto objektu atrašanās vietas. Līdzīgi ir ar norādēm uz vietām, kur notikuši kinoseansi. Turklāt jāņem vērā tas fakts, ka aizritējušajā laikā daudzviet ir mainījusies ēku numerācija, pilsētplānojums, vairāku ēku vairs nav.

Sadarbībā ar Ventspils muzeja speciālistiem tika pētīta pieejamā informācija- piemēram, divdesmitā gadsimta sākuma adresu grāmatas, pilsētas plāni u. c., lai salīdzinātu to ar informāciju sludinājumos, un tādējādi precizētu vienas vai otras ēkas atrašanās vietu. Pētniecības procesā tika secināts, ka ēka, kas XX gs. sākuma Ventspils laikrakstu sludinājumos ir minēta kā vieta, kur noritējuši pirmie zināmie kinoseansi Ventspilī, ir ēka, kam tagadējā adrese ir Pils iela 12. Viens no galvenajiem orientieriem šīs ēkas identifikācijā bija norāde sludinājumos, ka tā atradusies „iepretim rentejam”. Rentejs (arī renteja) jeb valsts kase vēsturiski atradies Pils ielā 1. Mūsdienās tā ir ēka Pils ielā 11. Šajā pašā ēkā savulaik atradusies arī Ventspils Navigācijas skola.

Cieša sadarbība Kurzemes kino vēstures izpētes darbā Liepājas Virtuālajam Kino muzejam izveidojusies arī ar Kuldīgas muzeju un Aizputes Novadpētniecības muzeju. Ar to, kas līdz šim jau izpētīts Kurzemes kino vēstures jomā, interesenti var iepazīties muzeja portālā www.kinoliepaja.com sadaļā „Kino bibliotēka”, apakšsadaļā „Kino Kurzemē”.

Kristīne Jākobsone

Pievieno komentāru

Kultūra