Liepājas skolu jauktie kori saņem augstu novērtējumu Kurzemes skatē

24. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā norisinājās Kurzemes novada skolu jaukto koru skate, gatavojoties 2. Latvijas skolu jaukto koru salidojumam "Mēs lidosim!".

Visi pieci Liepājas kori no skates atgriezās ar diplomiem.

Liepāju šajā konkursā pārstāvēja pieci kori – DALP 5 vidusskolas jauktais koris (diriģente Agita Čakša), Raiņa 6. vidusskolas koris (diriģents Andris Mockus), Liepājas Valsts I.ģimnāzijas koris (diriģents Jēkabs Ozoliņš), Liepājas 8. vidusskolas un Liepājas Valsts tehnikuma jauktais koris ( diriģente Ilze Ābiliņa).

Žūrijā bija diriģenti Arvīds Platpers, Eduards Grāvītis, Gints Ceplenieks un VISC vecākā referente Rita Platpere.

Liepājnieku muzicēšana tika atzinīgi novērtēta  - divi pirmās pakāpes diplomi (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un Raiņa 6.vidusskolas koriem) un trīs 2. pakāpes diplomi (DALP 5. vidusskolas, 8.vidusskolas un Valsts tehnikuma koriem).

Īpašu uzmanību žūrija veltīja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas jauktajam korim, jo kolektīva vadītājam Jēkabam Ozoliņam tika piedāvāts diriģēt salidojuma "Mēs lidosim!" kopkori 19. maijā Saldus estrādē.

Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievieno komentāru

Kultūra