Liepājā skolēnu rudens brīvdienās darbosies radošās nometnes

Liepājā šogad pirmo reizi skolēnu rudens brīvdienās ar pašvaldības atbalstu darbosies piecas radošās nometnes bērniem un jauniešiem, kuri vēlas attīstīt savus talantus un prasmes, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Skolēnu vasaras nometņu komisija tam piešķīrusi finansējumu Ls 2057 apmērā, kas bija palicis pāri no vasaras nometņu projektiem pieciem iesniegtajiem rudens nometņu projektiem.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā no 29. oktobra līdz 4. novembrim darbosies nometne 20 jauniešiem no dažādām etniskām grupām, lai aktualizētu jauniešu komunikāciju un radošumu, izzinātu un izpētītu kultūrvēsturiskas vērtības ekspedīcijā "Kurzemes laiks".

Nometni organizē biedrība A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam "Smilšu graudi".

Vienu nedēļu no 29. oktobra darbosies arī dienas izglītojoši radošā nometne Liepājas centra pamatskolā jauniešiem no 7 līdz 12 gadiem, kurā būs piecas darbnīcas – matemātikā, informātikā, angļu valodā, literatūrā un vizuālajā mākslā, sociālajās zinātnēs.

Lai iepazītu latvisko kultūrvidi – teātri, bibliotēku, muzejus un attīstītu skolēniem latviskās rakstīt prasmes, Liepājas 7. vidusskolā nedēļu tiks piedāvāta nometne 10.-12. klašu skolēniem.

Lai sagatavotos Eiropas čempionātam "Show dance" Polijā, kurš notiks decembrī, Liepājas Bērnu un jaunatnes deju studija "Dzintars" no 29. oktobra līdz 2. novembrim rīko slēgto deju nometni 60 dejotājiem.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija pilsētas 10.- 12. klašu talantīgajiem skolēniem piedāvā no 29. novembra  vienu nedēļu izpētīt savas prasmes un iemaņas pētniecisko metožu pielietošanā, padziļinot zināšanas par vēstures, valodniecības un literatūras jautājumiem.

Pašvaldības piešķirto finansējumu izmantos skolēnu ēdināšanai, transportam un kancelejas precēm. Plašāku informāciju par rudens nometnēm un iespējamo vecāku līdzmaksājumu iespējams saņemt attiecīgajās izglītības iestādēs.

Pievieno komentāru

Kultūra