Liepājā skatāma izstāde par literatūru

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas skatlogos līdz decembra vidum apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotā ceļojošā izstāde "Latvijas kultūras kanons: literatūra".

Izstāde, kura atgādina par vērtībām ar kurām esam bagāti un lepojamies, varētu būt kā noskaņas motīvs gaidāmajai Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai, kuru atzīmējam 18.novembrī.

2009.gada pavasarī noslēdzies darbs pie Latvijas kultūras kanona izveides. Tā mērķis, līdzīgi, kā citās Eiropas valstīs, ir apkopot izcilākās un ievērojamākās mākslas un kultūras vērtības katrā no septiņām nozarēm: arhitektūrā un dizainā, kino, literatūrā, mūzikā, skatuves mākslā, tautas tradīcijās un vizuālajā mākslā, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus.

Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslu jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai. Kultūras kanona mērķis ir izglītot un ieinteresēt sabiedrību par Latvijas kultūras vērtībām, stiprinot piederības sajūtu Latvijai. Kultūras kanona izveidošana varētu veicināt diskusijas par nacionālo identitāti, par Latvijas kultūras savdabību kopējā Eiropas kultūras telpā, tās saglabāšanu globalizācijas apstākļos, kopēju vērtību nepieciešamību.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir aizsākusi izstāžu ciklu Latvijas kultūras kanons. Kā pirmā tiek piedāvāta izstāde par izcilākajiem sasniegumiem literatūrā. Izstādē iekļauti ne tikai ekspertu komisijas noteiktie 14 autoru izcilākie darbi literatūrā, bet visi izvirzītie kandidāti.

Gita Švarce
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
Reģionālā mācību centra vadītāja

Pievieno komentāru

Kultūra