Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi novados

Piedāvājam apkopojumu par Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumiem novados.

Aizputē
Piektdien, 25. martā, pulksten 17 kultūras namā novada iedzīvotājus uz piemiņas pasākumu gaidīs folkloras kopa “Vēlava” no Liepājas. Demonstrēs filma par braucienu uz Sibīriju 2010. gada vasarā, par kuru atmiņās dalīsies viena no tā dalībniecēm Aizputes vidusskolas direktore Liveta Sprūde.

Aizputes novada iedzīvotājiem par iespēju atbraukt uz pasākumu interesēties pagasta pārvaldēs.

Apriķos
Piektdien, 25. martā, pulksten 11 pie represēto piemiņas akmens “Svecīšu brīdis” represijās cietušo iedzīvotāju piemiņai.

Cīravā
Piektdien, 25. martā, pulksten 14 komunistiskā genocīda upuru atceres brīdis pie piemiņas akmens. Pulksten 14.30 – pagasta pārvaldes zālē atmiņu pēcpusdiena “Es negribu, lai jūs ticētu, ka stāstu par sāpju atstātām pēdām”. Tikšanās ar mākslinieci Benitu Bitāni, muzicēs čellists Nils Goiževskis.

Dunikas pagastā
Piektdien, 25. martā, pulksten 10 deportācijās cietušos pieminēs, aizdedzot svecītes un noliekot ziedus pie piemiņas akmens pie Golgātas baznīcas.

Durbes novadā
Piektdien, 25. martā, pulksten 13 ziedu nolikšana pie Piemiņas akmens Durbes centrā, pulksten 13.20 – izbraukšana uz Tores staciju. Vecpils ļaudis uz piemiņas brīdi pagasta centrā pulcēsies pulksten 12.30, pēc tam pievienosies durbeniekiem.
Pēc atgriešanās no Tores visi pulcēsies Dunalkas kultūras namā, kur koncertu sniegs aktieris Edgars Pujāts.

Grobiņas novadā
Piektdien, 25. martā, pulksten 14 piemiņas pasākums Tores stacijā, uz kuru sabrauc dalībnieki arī no citiem novadiem. Pēc tam visi aicināti uz pusdienām un neformālām sarunām kultūras centrā “Robežnieki”.

Kalvenē
Piektdien, 25. martā, pulksten 12.30 Kalvenes dzelzceļa stacijā Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana.

Kazdangā
Piektdien, 25. martā, pulksten 13 pie piemiņas akmens Teroru upuriem Atceres brīdis.

Nīcas novadā
Piektdien, 25. martā, pulksten 11.30 ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Nīcā un Otaņķos.
Pulksten 12 Otaņķu tautas namā Nīcas mūzikas skolas audzēkņu muzikāls uzvedums. Pulksten 13 izbraukšana no Otaņķu tautas nama uz Tores staciju Grobiņas pagastā. Pulksten 14 atceres brīdis Tores stacijā. Pēc tā pasākuma turpinājums kultūras centrā “Robežnieki” Grobiņas novadā. Uz pasākumu un atpakaļ vedīs pašvaldības autobuss.

Pāvilostā
Piektdien, 25. martā, pulksten 14 Simtgades parkā Piemiņas brīdis okupācijas režīmu represijās cietušajiem.

Priekulē
Piektdien, 25. martā, pulksten 13 Priekules stacijā pie piemiņas akmens ziedu nolikšana. Pēc tam brauciens uz Tores staciju. Pasākuma noslēgums – Grobiņas kultūras centrā “Robežnieki”.

Rucavā
Piektdien, 25. martā, pulksten 12 ziedu nolikšana Rucavas centrā pie Piemiņas akmeņiem, pēc tam organizēts brauciens uz Tores staciju, kur notiks svinīgs atceres brīdis un ziedu nolikšana represētajiem.

Vaiņodes novadā
Piektdien, 25. martā, pulksten 14 atceres brīdis pie piemiņas akmens Embūtē, pulksten 15 – pie piemiņas akmens Vaiņodē.
Sestdien, 26. martā, pulksten 18 Vaiņodes kultūras namā demonstrēs kinofilmu “Dancis pa trim”. 

Pievieno komentāru

Kultūra