Jauno mediju mākslas studenti atklās bakalaura darbu izstādi

Piektdien, 1. jūnijā, plkst.18.00 Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21, tiks atklāta Liepājas Universitātes programmas "Jauno Mediju māksla" 3. kursa studentu bakalaura darbu izstāde "Perceptio", lai ikviens varētu iepazīties ar jauno mākslinieku veikumu un potenciālu.

Izstāde būs apskatāma no 1. līdz 8. jūnijam (izņemot svētdienu) līdz 3. jūniju, no plkst.16.00 līdz 20.00. Ieeja bezmaksas.


Kā skaidro 3. kursa studente Krista Dintere: "Perceptio ir uztveres process, kas sniedz izpratni par vidi, sakārtojot un interpretējot maņu orgānu sniegto informāciju." Topošie mākslinieki, izstrādājot savus studiju noslēguma darbus, aktualizējuši jautājumu par cilvēka uztveri un tās īpatnībām. Studenti savos darbos, sākot ar fotogrāfijām līdz pat kinētiskām skulptūrām, filozofiski, tieši vai abstrakti pētījuši, analizējuši un attēlojuši cilvēka estētiskās vērtības, uztveri, sajūtas, vajadzības, vides ietekmi un ikdienas pieredzi - visu, kas mūsdienās veido cilvēka personību un rada atšķirības indivīdos.

Apmeklētāji ir aicināti uzlūkot sevi, kā būtnes, kuru dabā ir organizēt visumu ap sevi algoritmos, uzvedības modeļos un redzēt pasauli formās, kas liek cilvēkam saprast teikumu no pusvārda un plaknē uzvikltās līnijās saskatīt trīs dimensijas, zvaigžņotajā debesī savilkt zvaigznājus un ieraudzīt pazīstamu seju gubmākoņos. Haoss cilvēka uztverei ir nepatiesība, tas ir tikai "ciets rieksts" vai kļūda, kurai ir jātiek labotai. Izstāde sniedz trīspadsmit unikālus viedokļus par cilvēku.

Liepājas Universitātes studiju programma "Jauno mediju māksla" ir multidisciplināra, dinamiska, reālas prakses un pētniecības vadīta programma, kas vērsta tieši uz sadarbību un komunikāciju. Studiju programma atklāta 2007. gada septembrī. Programma nodrošina kā mācīšanas un mācīšanās procesa viengabalainību, tā arī mērķtiecīgu un motivētu starppriekšmetu saikni. Mācību moduļu ietvaros notiek lekcijas, semināri, diskusijas tīmeklī, praktiskās nodarbības, patstāvīgās studijas un darbs pie projekta/moduļa gala rezultāta, kas vienmēr ir publiski prezentēts rezultāts, kuru var apskatīt un par to diskutēt ikviens interesents.

JMM 3.kursa studente Māra Medne

Pievieno komentāru

Kultūra