Izsludināts Kurzemes kultūras programmas konkurss

No 23. maija Liepājas Kultūras pārvalde izsludinājusi Kurzemes kultūras programmas konkursu, kuram Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris Ls 25 000 lielu finansējumu.

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 17. jūnijam pulksten 12 Liepājas Kultūras pārvaldē, vai sūtot pa pastu ar pasta zīmogu 13. jūnijs.

Informācija par projektu konkursu pieejama mājas lapā www.liepajaskultura.lv sadaļā projekti un mājaslapā www.vkkf.lv.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas uztur līdzsvarota, daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa attīstību, saglabā un stiprina savdabīgās tikai Kurzemes novada kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālus.

Šī mērķa realizēšanai tiek noteiktas sekojošas prioritātes:

Kurzemes novada kultūras nozarē strādājošo profesionālās kvalitātes paaugstināšana un nozares pārstāvju pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī;

Tādu projektu realizēšana, kas veicina jaunradi un radošo industriju attīstību Kurzemes novadā, radot jaunus kultūras produktus un pakalpojumus;

Kurzemes kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma popularizēšana, veicinot tā saglabāšanu, aizsardzību, izpēti un pieejamību;

Projektus var iesniegt par termiņu līdz 2012. gada aprīlim un termiņi drīkst pārklāties ar spēkā esošo 2010. gadā izsludināto Kurzemes kultūras programmu.

Liepājas Kultūras pārvalde jau ceturto gadu organizē Kurzemes Kultūras programmas projektu konkursu, piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā konkursā par tiesībām realizēt reģionālo programmu konkursu.

Pievieno komentāru

Kultūra