Grobiņas evanģeliski luteriskā baznīcā atklās un iesvētīs altāri

2. decembris, pirmā Adventa svētdiena, būs īpaša diena visā Grobiņā un tās apkārtnē, jo tiks atklāts un iesvētīts jaunais Grobiņas ev.lut. baznīcas altāris. Tas ir veidots klasicisma stilā un neatkārto ne veco pirmskara laika altāri, par kuru nav daudz liecību, ne arī pagaidu altāri, kas uzcelts pēc kara.

2008. gadā kopā ar mākslinieku D. Gabaliņu tika uzsākts darbs pie altāra būvniecības, tas bija pēdējais no baznīcas interjera elementiem, ko bija nepieciešams izveidot, jo kancele, soli, balkons un iekšējā apdare jau bija izgatavoti. Taču arī Grobiņas draudzi skāra ekonomiskā krīze un darbs uz laiku apstājās, lai ar jaunu spēku atsāktos pēc trim gadiem.

Janvārī tika demontēts vecais altāris un atklājās, ka esošai grīdas konstrukcijai nav pietiekamas nestspējas, tādēļ tā tika demontēta un izstrādāts jauns altāra pamata būvniecības risinājums, kas tapa veiksmīgi sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Uzsākot pamata izbūvi, tika ņemta ārā liekā grunts un atklātas vecas pagraba velves - kapenes. Līdz šim bija informācija, ka tādas eksistē, bet nebija precīzi zināma to atrašanās vieta.

"Tas ir mums par svētību, ka varam vienoties, ziedoties un izdarīt šādu darbu, un kad tas ir gatavs, ir redzams, ka tas darīts Dieva godam, un šī laika un turpmāko paaudžu priekam un svētībai - Dievu pielūgt skaistumā, glītumā un svētumā. To norāda šis altāris, kas ir liels, turpmāk papildināms ar kokgriezumiem, balts un zeltīts, ieturēts klasiskā, monumentālā stilā. Līdz ar altāra izveidi ir noslēgušies baznīcas iekšpuses atjaunošanas darbi", saka Grobiņas ev.lut.draudzes mācītājs Gints Kronbergs.

Grobiņas ev.lut. baznīcas jaunais altāris tiks atklāts un iesvētīts šo svētdien, 2.decembrī, plkst.11 dievkalpojuma laikā.

Ingrīda Mežecka
Grobiņas ev. lut. draudzes sabiedriskās attiecības

Pievieno komentāru

Kultūra