FOTO: Seniori Cīravā ieskandina Ziemassvētkus

Uz Ziemassvētku pasākumu senioriem "Ja brīnumam tic, tas piepildās..." Cīravā bija ieradušies kuplā skaitā paši cīravnieki, viesi no Dunalkas un Sikšņiem, kā arī Aizputes pilsētas.

Žēl, ka Aizputes novadu pārstāvēja tikai Cīrava un Aizpute, bet no citiem pagastiem neieradās, Cīravas pagasta mājaslapā raksta Cīravas bibliotēkas darbiniece Sandra Gūtmane.

Pasākums iesākās ar dueta "Brenča muzikanti" dziemu Cīravai, kuras autors ir Uldis Šteinbergs, un jaukām dzejas rindām Guntas Lejas izpildījumā. Pēc tam tika pateikts paldies visiem, kas palīdzējuši gada garumā dažādu pasākumu veidošanā senioru kopai.

Īpašs paldies par atbalstu tika teikts pagasta pārvaldes vadītājam Artim Čanderam. Arī Gunta saņēma apsveikumus no ciemiņiem un pašmāju cilvēkiem. Bija iespēja iegādāties nelielas dāvaniņas saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Seniorus priecēja ar savu sniegumu līnījdejotājas no Dzērves un pašmāju dziedošo dāmu ansamblis.

Protams, bija bagātīgi un ļoti garšīgi klāti galdi, kā arī dejas visu vakaru grupas "Brenču muzikanti" pavadījumā.

Pasākuma organizatori saka paldies atbalstītājiem: Zigrīdai Mantejai, Anitai Peludei, Varim Santam un pagasta kultūras namam.

Pievieno komentāru

Kultūra