FOTO: 18. novembra pasākums Cīravā

Latvija – zeme, pa kuru plūst Venta, Lielupe, Daugava un Gauja. Zeme, kuras ļaudis vienmēr vēlējušies savā zemē dzirdēt bērnus runājam savā -  latviešu valodā, kas vēlējušies savas zemes robežas sajust, savu tiesisku kārtību veidot... Ļaudis, kuri vienmēr vēlējušies, lai zem Latvijas debesīm nekad neapklustu putnu dziesmas, bērnu smiekli un tautas lūgšana – „Dievs svētī Latviju!”.

1918.gada 18.novembrī  mūsu valsts vadītāji lēma par valsts neatkarības pasludināšanu. Tajā vēsajā,  tumši mākoņainajā pēcpusdienā pasaule kļuva par vēl vienu valsti bagātāka. Un šī valsts bija mūsu Latvija.  Tā nu jau 94 gadus šajā dienā svinam Latvijas dzimšanas dienu. Šie 94 gadi nebūt nav bijuši viegli Latvijas vēsturē, taču latvietis vienmēr ir spējis pārvarēt  visas grūtības, vienmēr vēlējies redzēt piepildāmies himnas vārdus – Dievs svētī Latviju! Taču jāatceras, ka Latvija ir mūsu visu valsts, un, lai būtu tā, kā vēlamies, roka jāpieliek ikvienam no mums, stāsta Cīravas kultūras nama vadītāja Lāsma Jūrmale.
 
Nedēļas nogalē visa Latvija, arī mūsu pagasta centrs bija ietērpies svētku rotā un  sveču liesmiņas aicināja iedzīvotājus uz svētku pasākumu kultūras namā, lai atcerētos mūsu valsts neatkarības pirmssākumus, kā arī pateiktos  pagasta ļaudīm par neatlaidīgu darbu un  ieguldījumu dažādu jomu attīstībā Cīravas pagastā.
 
Šogad savu vērtējumu izteikt netika lūgts pagasta iedzīvotājiem, kā tas tika darīts līdz šim, bet par to domāja pārvaldes vadītāja izveidota īpaša komisija, kurā strādāja pagasta pārvaldes iestāžu darbinieki un deputātu pārstāvji, kas šoreiz lēma  teikt paldies par ieguldījumu izglītības, lauksaimniecības, uzņēmējdarbības un kultūras jomā. Tika ierosināts izveidot „Pārsteiguma nomināciju”, par kuru paziņoja tikai svētku vakarā.

Latvijas dzimšanas dienas pasākumā ieskaņā pārvaldes vadītājs Artis Čanders teica paldies ikvienam pagasta iedzīvotājam, bet īpašas pateicības saņēma PKS „Nadziņi” vadītāja Anita Pelude – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Cīravas pagastā, Dzērves pamatskolas direktors Mairolds Blūms, PII „Pīlādzītis” vadītāja Iveta Lagzdiņa, Cīravas Profesionālās vidusskolas direktors Kārlis Fricsons – par ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Cīravas pagastā, ZS „Raitas” saimnieki – Mucenieku ģimene – par veiksmīgu un uz attīstību virzītu saimniekošanu savā saimniecībā, kultūras nama floristikas pulciņa vadītāja Dainuvīte Zagorska – par ilggadēju darbu ar bērniem un jauniešiem un ieguldījumu kultūras jomas attīstībā. Jau vairākus gadus kādam no cīravniekiem sakām paldies „Par mūža ieguldījumu”. Šogad šai nominācijai tika izvirzīti Lidija un Gunvaldis Vēsmiņi, kuri saņēma pateicību par mūža ieguldījumu selekcijas darbā un pagasta tēla popularizēšanu novada, valsts un pasaules mērogā.

„Pārsteiguma nominācijā” šai svētku reizē tika sveiktas kultūras nama senioru ansambļa dziedātājas, kuras neskatoties uz savu cienījamo vecumu, cenšas nekad neatteikt un ar saviem priekšnesumiem piedalīties dažādos pasākumos, kā arī, ja nepieciešams, ar dažādiem darbiņiem palīdz pasākumu organizēšanā. Šogad ansamblis svin savu 5.gadu jubileju, un, kā saka ansambļa cienījamākā vecuma dziedātāja Vera Meire: „Mūsu gados jāsvin katra dzimšanas diena...”.

Apbalvošanas ceremoniju vadīja Ingeborga no seriāla „Ugunsgrēks” ( Zanda Štrausa). Pēc svinīgās daļas pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties Dzintara Čīčas, Kaspara Antesa un Anatolija Livčas sagatvotu svētku koncertu. Par šī koncerta organizēšanu paldies Guntai Lejai un Santai Kļavai.
 
Vakara noslēgumu ikvienam bija iespēja pavadīt deju mūzikas ritmos, ko piedāvāja profesionālu mūziķu trio (Rīga).
Šķiet -  daudzi priecājās par skaisti izgaismoto Cīravas centru. Par to, kā arī apbalvošanas organizēšanu paldies Jānim Gulbim un viņa komandai.
 
Paldies visiem, kas strādāja kultūras namā un palīdzēja pasākuma organizēšanā. Īpašs paldies floristikas pulciņa dalībniekiem un skolotājai Dainuvītei, kuri svētku reizei sagatavoja īpašu izstādi – no dabas materiāliem veidotas mandalas, kuras ikvienam bija iespēja apskatīt kultūras nama priekštelpā.

Vēl tikai pavisam nedaudz, un jau visapkārt jutīsim Ziemassvētku noskaņas. Būsim priecīgi ikvienu cīravnieku redzēt svētku pasākumos!

Pievieno komentāru

Kultūra