Nīcas novadā analizēs siltumenerģijas stratēģiju

Pusgada laikā pēc SIA “Arsa 1” vēršanās pašvaldībā ar ieceri realizēt projektu, kura gaitā Nīcā tiktu uzcelta koģenerācijas katlu māja, domes deputāti lēmuši, ka jāizstrādā Nīcas novada centru siltumenerģijas stratēģija, izvērtējot visu iesaistīto pušu – uzņēmēju, pašvaldības un sabiedrības – intereses.

Uztrauc vilcināšanās

Iespējas rezervēt pašvaldības zemi koģenerācijas stacijas projekta realizēšanai Nīcas novada domes deputāti nav apstiprinājuši. Uzņēmuma vadītājs Aivars Baltais pauž sašutumu, ka jautājuma risināšana nav pavirzījusies uz priekšu ne par mata tiesu – joprojām notiek mīņāšanās uz vietas. Pērn rudenī pašvaldība uzņēmēju jau informējusi, ka atbilde kavēsies. Pēc pusgada joprojām nekas nav noskaidrojies.

Taču projektu iesniegšanas termiņi, kas ļautu piesaistīt Eiropas fondu finansiālo atbalstu, nav bezgalīgi. Viens jau nokavēts, arī uz nākamo diez vai paspēs, rēķina A. Baltais. Bez pašvaldības garantijām par iespējām nomāt tās īpašumā esošo zemi, gūt atbalstu projektos ir visai maz cerību. Pašvaldības attieksme viņu vienkārši šokējot, neslēpj uzņēmējs.

Katram savi argumenti

Atbalstot SIA “Arsa 1” iniciatīvu, ieguvējas būtu visas puses, pārliecināts A. Baltais. Iedzīvotāji varētu mazāk maksāt par siltumu; pašvaldībā parādītos iespējas izmantot zaļo enerģiju, par ko cīnās visā pasaulē, būtu darbavietas, tā varētu lepoties ar atbalstu uzņēmējdarbībai; vietējais uzņēmums, izmantojot šķeldu, varētu nodarboties ar pilna cikla ražošanu, tālākā perspektīvā – paplašināt tirgu.

Savukārt pašvaldībai ir citi argumenti. SIA “Arsa 1” valdes locekļa A. Baltā piedāvājums par maksas samazināšanu neesot balstīts konkrētos un precīzos aprēķinos, nav izvērtēts pakalpojuma saņēmēju iespējamais ieguvums. Pēdējā sēdē deputātiem bijis daudz jautājumu uzņēmējam, taču ne uz visiem viņš varējis sniegt atbildes, stāsta Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis.

Arī pārmetumus par laika vilcināšanu pašvaldības vadītājs noraida. Jau sākotnēji uzņēmējs informēts, ka jautājuma risināšana netiks sasteigta. Likums nav pārkāpts, likumdošana pieļauj galīgo lēmumu pieņemt gada laikā, pamato A. Petermanis.

Ir alternatīvs piedāvājums

Turklāt Nīcas novada domes saņēmusi vēl otru priekšlikumu. Liepājas uzņēmēji, sadarbībā ar Liepājas Uzņēmējdarbības atbalsta centru (UAC), izrādījuši interesi par ģeotermālo resursu izmantošanu Dienvidrietumu Kurzemes reģionā, lai uzbūvētu ģeotermālo staciju, kurā tiktu ražota elektrība un siltums no pazemes ūdeņiem.

UAC valdes loceklis Dzintars Vjakse apstiprina, ka uzņēmējiem ir interese projektu realizēt, nevis tikai apspriest iespējas. Viņš gan nenoliedz, ka būs vajadzīgas ļoti lielas investīcijas, lai ieceri novestu līdz taustāmam rezultātam. “Mūsu mērķis ir to sasniegt,” pārliecināti pauž Dz. Vjakse. Savulaik arī Liepājā bijusi doma uzbūvēt ģeotermālo staciju, taču dažādu tehnisku un politisku iemeslu dēļ tas nav izdevies. Toties Klaipēdā tāda jau veiksmīgi darbojoties.

Šobrīd UAC notiek sadarbība ar Vāciju, vairāki uzņēmēji no Liepājas izrādījuši interesi par šo ieceri, taču “pagaidām nekas konkrēts uzsākts nav,” atzīst Dz. Vjakse. Kad sāksies konkrēti darbi, visticamāk tiks veidots kopuzņēmums, viņš pieļauj. Taču pašvaldības atbalsts, kur plānots būvēt objektu, būšot nepieciešams.

Negrib strēbt karstu

Abas iniciatīvas rosinājušas sīkāk izpētīt un veidot Nīcas ciema energostratēģiju, kas noteiktu optimālāko pakalpojuma alternatīvo avotu, tā atrašanās vietu un izejvielu pieejamību, rezumē A. Petermanis. Tas ļautu saprastu, kurš no piedāvājumiem būtu pats pieņemamākais un izdevīgākais iedzīvotājiem. “Nīcas novada dome uzskata, ka primārais tomēr būtu pakalpojuma – siltuma – saņēmēju iespējamais ieguvums,” minēts novada domes sēdes protokolā.

Nav jāuzskata, ka priekšroka tiks dota vienam vai otram no piedāvājumiem, skaidro A. Petermanis. Varbūt tiks atrasts vēl kāds cits risinājums. Pašvaldības vadītājs ir pārliecināts, ka lietas nevajag sasteigt, bet gan atrast vispiemērotāko variantu. “Pašvaldībai nav jāstrebj karsts,” saka A. Petermanis.
 

Pievieno komentāru

Kriminālziņas