Bojātu iekārtu dēļ 17 nelaimes gadījumi darba vietās

Pēdējā pusotra gada laikā bojātas iekārtas bijis cēlonis 17 nelaimes gadījumiem darbā. Tādēļ, lai uzlabotu situāciju darba aizsardzības jomā vairākās augsta riska nozarēs, Valsts darba inspekcija šodien, 12. jūlijā, uzsāk dažādu uzņēmumu pārbaudes, pievēršot uzmanību darba aprīkojuma atbilstībai darba aizsardzības prasībām.

Pārbaudes plānots veikt pārtikas produktu un dzērienu ražošanas, tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē, kā arī metāla un gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē.
„Darba inspekcijas mērķis ir panākt, lai darbinieki strādātu ar aprīkojumu, kas atbilst darba drošības prasībām, kā arī būtu apmācīti strādāt ar drošiem darba paņēmieniem. Tāpēc veiksim pārbaudes vairākās augsta riska nozarēs, lai uzlabotu darba drošības situāciju,” norāda Valsts darba inspekcijas direktors Arnis Luhse.

Apmeklējot uzņēmumus, inspektori pārbaudīs, kā tiek organizēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu. Piemēram, inspektori pārbaudīs, vai uzņēmumā ir norobežotas darba aprīkojuma kustīgās daļas, vai darba aprīkojums ir marķēts un apzīmēts ar brīdinošiem uzrakstiem vai zīmēm, vai nodarbinātajiem nodrošināta droša piekļūšana darba aprīkojumam u.c. nozīmīgas darba aizsardzības prasības.

Būtiski, ka Latvijā pēdējā pusotra gada laikā saistībā ar drošības aprīkojuma trūkumiem (aprīkojums nedarbojas vai ir nepietiekams) notikuši 42 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem 17 bija ar smagām traumām un četros gadījumos cilvēki gāja bojā. Savukārt bojātas iekārtas bijis cēlonis 17 nelaimes gadījumiem darbā, no kuriem trīs bija ar smagām traumām.

Atgādinām, ka maijā un jūnijā nolūkā uzlabot darba drošības situāciju un veicināt darbinieku reģistrētu nodarbināšanu, Darba inspekcija visā Latvijā pārbaudīja būvlaukumus.

Pievieno komentāru

Kriminālziņas