Rudenī dienas laikraksti lasīti nedaudz vairāk

Pētījumu aģentūra TNS ir apkopojusi jaunākos preses auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Prese rezultātus par 2012. gada rudens periodu.

Kā liecina 2012. gada rudens pētījuma rezultāti, vismaz viena pētījumā iekļautā preses izdevuma kādu no pēdējiem sešiem numuriem ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 90% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas ir tikpat daudz, cik 2012. gada vasarā. Rudens pētījumā tika apkopota informācija par 223 drukāto preses izdevumu auditoriju.

Rudenī pēdējo 7 dienu laikā kādu Latvijā izdotu preses izdevumu ir lasījuši vai caurskatījuši 63% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas ir par 1 procentpunktu mazāk nekā 2012. gada vasarā. 55% Latvijas iedzīvotāju pēdējo 7 dienu laikā ir lasījuši kādu Latvijā izdotu laikrakstu, bet 36% aptaujātajā vecuma grupā –  kādu Latvijā izdotu žurnālu.

TNS vecākā klientu vadītāja Elīna Krūze norāda: "Analizējot drukātās preses patēriņu atbilstoši izdevumu iznākšanas regularitātei, redzams, ka, salīdzinājumā ar 2012. gada vasaru, šoruden dienas laikrakstu un ceturkšņa žurnālu kategorijā ir vērojams neliels pieaugums (+1 procentpunkts)."

Pētījuma rezultāti atklāj, ka vismaz vienu dienas laikrakstu dienā ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 19% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, bet vismaz vienu ceturkšņa žurnālu trīs mēnešu periodā ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 12% iedzīvotāju aptaujātajā mērķa grupā. Nedēļas izdevumu, mēneša izdevumu un reģionālās preses kategorijās preses izdevumu patēriņš ir saglabājies tāds pats kā šovasar. Vismaz vienu drukāto nedēļas preses izdevumu nedēļā ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 59% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Vismaz vienu mēneša izdevumu mēnesī ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 41% Latvijas iedzīvotāju šajā vecuma grupā, bet vismaz vienu reģionālo laikrakstu nedēļā – vidēji 36% aptaujāto. Savukārt divnedēļu žurnālu kategorijā patēriņš ir samazinājies par 2 procentpunktiem - no 19% vasaras periodā uz 17% rudenī, kas daļēji ir izskaidrojams ar vairāku divnedēļu žurnālu pāriešanu uz mēneša izdevumu kategoriju.

Pievieno komentāru

Ekonomika