Rosina privatizēt tehniskās apskates stacijas

Privātas tehniskās apskates stacijas nozīmēs augstākas cenas un zemāku kvalitāti, biedē šobrīd tirgū strādājošie. VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pārveidošana par valsts aģentūru un tai piederošo daļu pārdošana uzņēmumos, kuri operē tehniskās apskates stacijas (TAS), tādējādi likvidējot CSDD monopolu un radot brīvo tirgu šajā jomā, izpostīs daudzu gadu gaitā radīto sistēmu, uzskata iesaistītie, kritizējot šo Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītās darba grupas rekomendāciju.

Savulaik Satiksmes ministrija (SM) uzdeva CSDD nodrošināt TAS tīklu Latvijā. Tādēļ CSDD kā dibinātājs veidoja kopīgus uzņēmumus ar privāta kapitāla piesaisti. Šobrīd lielāko daļu tehnisko apskašu veic SIA Auteko&TUV Latvija, kuras vācu dalībnieki ir ieinteresēti privatizācijā. Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu uzdots veikt CSDD vai tās akreditētai personai.

Patlaban brīvā tirgus tehniskās apskates jomā nav un minētie uzņēmumi ir kā CSDD apakšuzņēmēji, norāda CSDD valdes loceklis Imants Paeglītis, kuram nav izprotams, kāpēc iznīcināt labi darbojošos sistēmu. Šobrīd no malas neviens jauns spēlētājs tirgū ienākt nevar, bet privatizācijas gadījumā būtu nepieciešams veikt grozījumus vairākos normtīvajos aktos. Pēc viņa teiktā, CSDD pērna gadā peļņa bija apmēram 1,4 milj. Ls pie 23 milj. Ls apgrozījuma. Savukārt Auteko&TUV Latvija 2012. gada neto apgrozījums bija 3,44 milj. Ls un tīrā peļņā 0,47 milj. Ls, kas dod 19% rentabilitāti.

Pēc būtības CSDD pilda valsts pārvaldes uzdevumus, proti, uztur reģistrus, izsniedz vadītāja apliecības un tehniskās apskates uzlīmes, savu ierosinājumu pamato PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis. Viņš atzīst, ka darba grupa CSDD darbu kopumā novērtēja atzinīgi. Tai pašā laikā viņš uzsver, ka šobrīd visur ir vienādi izcenojumi un nav nekādas konkurences tehnisko apskates staciju starpā, kaut arī tās pieder dažādiem uzņēmumiem. Viņaprāt, vajadzētu izstrādāt skaidrus noteikumus CSDD piederošo kapitāldaļu pārdošanai šajos uzņēmumos, lai tiktu likvidēts monopols. PKC rekomendācijām nepiekrīt ne Satiksmes ministrija, ne CSDD, ne citi procesā iesaistītie.

Pievieno komentāru

Ekonomika