Krājbankā glabājas vērtspapīri 2,5 miljonu vērtībā; aicina atsaukties īpašniekus

Latvijas Krājbankas kopējā vērtspapīru portfeļa vērtība ir aptuveni 2,5 miljoni latu, informēja bankas administratora KPMG Baltics pārstāvji.

Tā kā ir uzsākta bankrota procedūra, banka vairs nevar glabāt klientiem piederošos vērtspapīrus. Ņemot vērā, ka aptuveni 12 tūkstošiem personu bankā vēl glabājas dažādi vērtspapīri, bankas administrators aicina to īpašniekus līdz šī gada 30. oktobrim vērsties bankā ar lūgumu par viņu īpašumā esošo vērtspapīru pārvešanu uz citu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

Ja attiecīgās personas pēc noteiktā termiņa nebūs pārvedušas vērtspapīrus uz citu finanšu iestādi, tiks veikta šo vērtspapīru pārdošana atklātā izsolē. Izsoles rezultātā iegūtie naudas līdzekļi kopā ar dokumentiem par izsoles organizēšanu un norisi tiks nodoti glabājumā notāram, pie kura pēc tam būs jāgriežas, lai saņemtu naudu.

«Jāatzīmē, ka lielākā daļa personu, kurām bankā glabājas vērtspapīri, visticamāk, par to ir piemirsušas, jo attiecīgās darbības ar vērtspapīriem veiktas deviņdesmito gadu sākumā vai vidū par visai nelielām summām. Esam jau nosūtījuši atgādinājuma vēstules šīm personām ar lūgumu atsaukties, lai izbeigtu līgumattiecības ar Latvijas Krājbanku un pārvestu vērtspapīrus uz citu banku,» skaidro KPMG Baltics korporatīvo finanšu direktors Aivars Jurcāns.

Pievieno komentāru

Ekonomika