Start-up: Zaļā gaisma jaunām idejām

Patiesībā jaunām idejām ir nepieciešams tikai mazs atgrūdiens. Start – up jeb, latviski, iesācēju uzņēmējdarbība dod pamatu mērķtiecīgiem jaunajiem uzņēmējiem, kā arī jau esošu uzņēmumu vadītājiem atrast jaunajai biznesa idejai...Pasaulē vi...


Pasaulē vispazīstamākā start –up uzņēmuma mītnes vieta ir Silīcija ieleja, Kalifornijā, ASV. Tur starp savas sfēras absolūtajiem veiksminiekiem, tādiem kā
Apple un Facebook, Stenfordas augstskolas zināšanu oreolā un pašvaldības grandu atbalstīti, katru gadu savu darba vietu atrod neskaitāmi start-up uzņēmumi no visas pasaules. Kamēr, piemēram, Abudabi, Apvienotos Arābu Emirātos, katru gadu var atļauties investēt lielu naudu jaunos talantos, kas uz pilsētu ierodas katrs no savas pasaules malas, bet pēc trim gadiem viņu vietā nāk citi.
 

Start-up pamatu veido idejas unikalitātes izvērtēšana, analizējot tās iespējas ieinteresēt investorus. Tam seko produkta izvērtēšana, kurā ietilpst tā testēšana, sadarbības iespēju izpēte, līdz tiek sasniegta stabilitāte. Tālāk seko paplašināšanās un peļņas palielināšana, kas dod pamatu atkal uzsākt jaunas idejas start-up. Tomēr visbiežāk realitātē izdodas tikai viens no desmit start-up. Šajā gadījumā uzņēmēja ieguvums ir praktiska zināšanu skola, kas ir labs pamats jaunam sākumam. Svarīgi ir fokusēt uzmanību vienas idejas izstrādāšanā, izejot visus tās attīstības pakāpienus, un tikai tad virzīties tālāk, lai spētu turēt investoriem dotos solījumus un attaisnot izvirzītos mērķus.

Šoruden LIAA organizētajā konferencē kā viena no galvenajām start-up uzņēmēju problēmām tika apspriesta viņu komunikācija ar potenciālajiem investoriem. Biznesa idejai ir jādod atbilde uz jautājumu par darbības sfēru un plānoto peļņu un, vēlams, lai doma ir skaidra jau pēc trešās prezentācijas minūtes. Vēl labāki rezultāti ir gaidāmi, ja start-up uzņēmējs savā sfērā spēj izglītot investoru, lai tas gūtu izpratni par investīciju lietderību. Naudas resursu pieejamība kļūs lielāka, kad investors labāk pārzinās sfēras iespējas. 

Kopsavilkuma atslēgas vārds ir dialogs. Latvijas gadījumā ir nepieciešama stabila lokālā start-up kopiena un cieša sadarbība ar kaimiņu valstīm. Šādā veidā ceļot kopēju labklājību sāncensība kļūst par progresa un izaugsmes rādītāju nevis ego ambīciju prezentāciju. Start-up nav vieta vientuļiem cīnītājiem. Start-up tiek būvēts uz nepārtrauktu sadarbību ar partneriem, investoriem, klientiem un arī konkurentiem. BAC aicina apspriest jaunumus, dalīties pieredzē un sarunu ceļā ļaut idejām attīstīties, lai cik grūti klusajiem ziemeļniekiem tas dažkārt nebūtu! Arī BAC start-up aizsācējiem labprāt kļūs par sarunu biedru, iztirzājot administratīvu jautājumu risinājumu, tā arī potenciālās investīcijas. 

Vita Barone
Valdes locekle
Business Advisory Company 

Pievieno komentāru

Blogi