Padomi autoiekrāvēju drošai izmantošanai

Daudzos uzņēmumos, noliktavās, kā arī lielākajos veikalos bieži redzam, ka strādnieki smagu kravu pārvietošanai un celšanai, kā arī produkcijas izvietošanai izmanto autoiekrāvējus. Lai gan tas nav nekas neparasts un skaidrs, ka lielu daļu...

Iepazīstoties ar konkrētā autoiekrāvēja tehnisko raksturojumu, uzbūvi un kategoriju, svarīgi pievērst uzmanību nodarbināto apmācībai. 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.571 (Ceļu satiksmes noteikumi) paredz, ka pašgājējtehnika un pašgājēju iekrāvēji tiek pielīdzināti traktortehnikai un autoiekrāvēju vadītājiem pirms darbu uzsākšanas jāiegūst šī transportlīdzekļa veida vadīšanas apliecība.

Jāatceras, ka starp pašgājēju iekrāvēju un autoiekrāvēju vadītāju apmācībām ir neliela atšķirība. Pašgājēju iekārtu vadītāji, iegūstot vienu no traktortehnikas vadītāju kategorijām, ir tiesīgi piedalīties satiksmē un vadīt transportlīdzekli arī pa ceļiem, turpretim autoiekrāvējs kā pašgājēju mehānisms tiek vadīts slēgtā un ierobežotā teritorijā vai darba zonā. Ar to izbraukt ārpus šīs zonas nedrīkst.

Savukārt darba aizsardzības prasības, strādājot ar šādu tehniku, paredz 2002.gada 9.decembra MK noteikumi Nr.526. Līdzās citām prasībām tajos norādīts, ka par autoiekrāvēja vadītāju apmācību un šo noteikumu prasību ievērošanu atbild darba devējs, kuram, organizējot autoiekrāvēja vadītāju apmācību, jāņem vērā, ka to var veikt tikai licencētas mācību iestādes, nevis pats darba devējs. Galu galā autoiekrāvējs uzņēmumā nav vien parasts darba aprīkojums, bet gan mehānisms, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

Vienlaikus darba devējam vajadzētu ieviest arī preventīvos darba aizsardzības pasākumus (tostarp prasības autokrāvēja izmantošanas drošībai) un nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos. Piemēram, jānorāda, ka, braucot ar autoiekrāvēju, vadītājs nedrīkst atrasties ārpus iekrāvēja gabarītiem, kā arī veikt dažādas uzmanību mazinošas darbības (runāt pa tālruni, ēst u.c.). Autoiekrāvēja komplektācijā jābūt drošības ierīcēm, tam jābūt tehniski pārbaudītam, kā arī ar to nedrīkst pārvadāt cilvēkus vai pārvietoties ar paceltām krāvēja „dakšām”. Nodrošinot autoiekrāvēja vadītāja apmācību darba aizsardzības jautājumos, darba devējs var piemērot saīsināto darba aizsardzības apmācības periodu vienu reizi sešos mēnešos, kā arī viņam jānodrošina tematiskās apmācības autoiekrāvēja vadīšanas drošībā.

Uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības vai jautājumi šajā vai citos darba aizsardzības vai darba tiesību jautājumos, aicinu bez maksas konsultēties Latvijas Darba devēju konfederācijas Kurzemes reģiona konsultāciju centrā Ventspilī, Lauku ielā 2, kā arī zvanot pa tālruņiem 63624949 un 28359178 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu agris@lddk.lv.

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.

Pievieno komentāru

Blogi