No "siles" atkarīgie

Pašvaldību darbu koordinējošā ministrija nāk ar iniciatīvu, kas var šķist ļoti apsveicama, proti, vēlēt tajās mazāk deputātu un neatļaut par tādiem kļūt ar domi darba attiecībās esošajiem pilsoņiem.Deputātu skaits novada domē nav noteikts,...Deputātu skaits novada domē nav noteikts, saplusojot to skaitu apvienotajos pagastos. Jo plašāks novads ar sazarotāku teritoriju, jo drošāk cilvēki jūtas, ja viņu nostūri kāds pārstāv lielajā centrā. No šā viedokļa, pašreizējais deputātu skaits šķiet optimāls, turklāt viņu atalgojums par sēdēs pavadītajām stundām no budžeta neprasa daudz. Efektīvs varētu būt otrais pasākums, it īpaši domēs, kuru vadītājs strādā ar autoritārām metodēm. Tajās jūtams, ka deputāti vairās runāt savā vārdā, neizsakās par jautājumiem, kas varētu nepatikt priekšniekam, debatēs neiebilst viņa viedoklim. Princips “nespļaut silē, no kuras pats ēd”, manuprāt, darbojas pat neapzinātā līmenī.

Ikvienā darbavietā pastāv darbinieku lojalitātes princips, un to pārkāpt, ar priekšnieku sastopoties citā – deputāta – statusā, droši vien ir psiholoģiski grūti. Spēja nodalīt darba attiecības no saskarsmes deputātu līmenī varētu būt personību spēcīguma mērs. Brīvāk un pārliecinošāk darbojas deputāti, kuri oficiāli ar domi nav saistīti. Pagastos viena no lielākajām darba devējām ir pašvaldība, un vēlēšanu sarakstu veidotāji kandidātos cenšas iekļaut cilvēkus, kuru darbu tajā cilvēki vērtē atzinīgi. Papūloties saskatīt un uz “krēsliem” virzīt personības no pārējās tautas, sabiedrības labā strādājošo pulks kļūtu vēl lielāks. Domāju, ka ieguvēji no iespējamajām izmaiņām būtu gan iedzīvotāji, gan paši deputāti. Grūtāk var klāties viņu izvirzītajam vadītājam, jo “ganāmpulks” var izrādīties brīvdomīgāks un sevi cienošāks. Citāts “Ganāmpulks” var izrādīties brīvdomīgāks un sevi cienošāks.

Pievieno komentāru

Blogi